БОРД ДИРЕКТОРА МК ГРУП

Дана 31.08.2016. оформљен је Борд директора МК Груп који чине доле именовани чланови, са описним задужењима:

1.Миодраг Костић - Председник;

2.Јован Пурар – Корпоративна и правна питања, људски ресурси;

3.Душан Радичевић - Финансије на нивоу МК Груп;

4.Јелена Галић – Банкарство и финансије;

5.Владимир Гаврић –Контролинг и аквизиције;

6.Божидар Костић – Трговина репроматеријалима пољопривредне производње;

7.Немања Вуковић -  Пољопривреда и трговина житарицама;

8.Љубиша Раденковић – Шећерна индустрија;

9.Никола Аврам – Туризам и некретнине;

10.Лука Бјековић – Стратегија и развој;

11.Милица Лукић – Секретар;

Сврха организовања Борда директора МК Груп је побољшање и усклађивање процеса управљања пословима МК Гроуп као целине и сваке од дивизија, односно компанија које су чланице МК Груп, унапређење међусобне сарадње и комуникације и знатно боље коришћење материјалних, организационих и људксих ресусрса.

Одлуке Борда директора МК Груп ће бити обавезујуће за све компаније чланице холдинга МК Груп и МК Холдинга.