BORD DIREKTORA MK GROUP

Dana 31.08.2016. oformljen je Bord direktora MK Group koji čine dole imenovani članovi, sa opisnim zaduženjima:

 1. Miodrag Kostić - Predsednik;
 2. Jovan Purar – Korporativna i pravna pitanja, ljudski resursi;
 3. Dušan Radičević - Finansije na nivou MK Group;
 4. Jelena Galić – Bankarstvo i finansije;
 5. Vladimir Gavrić –Kontroling i akvizicije;
 6. Božidar Kostić – Trgovina repromaterijalima poljoprivredne proizvodnje;
 7. Nemanja Vuković -  Poljoprivreda i trgovina žitaricama;
 8. Ljubiša Radenković – Šećerna industrija;
 9. Nikola Avram – Turizam i nekretnine;
 10. Luka Bjeković – Strategija i razvoj;
 11. Milica Lukić – Sekretar;

Svrha organizovanja Borda direktora MK Group je poboljšanje i usklađivanje procesa upravljanja poslovima MK Group kao celine i svake od divizija, odnosno kompanija koje su članice MK Group, unapređenje međusobne saradnje i komunikacije i znatno bolje korišćenje materijalnih, organizacionih i ljudksih resusrsa.

Odluke Borda direktora MK Group će biti obavezujuće za sve kompanije članice holdinga MK Group i MK Holdinga.