Zaposlenje

OTVORENE POZICIJE

 
 
 
,
 
 
 
 
 
 
 
oblasti,
    

 Agrounija d.o.o. Inđija je kompanija članica MK Group sistema, lidera u u oblasti agrara, šećerne i mesne industrije, bankarstva i turizma, kako u Srbiji, tako i u regionu.   

Na više od 3.100 hektara plodnog zemljišta prve klase Agrounije obrađuju se različite 

poljoprivredne kulture: šećerna repa, pšenica, kukuruz, suncokret 

Potreban nam je: 

TEHNOLOG VOĆARSTVA

- Mesto rada: Krčedin - 

Opis posla:

· Pomaže u izradi proizvodno-tehnoloških planova za voćarsku proizvodnju;

· Pomaže u izradi operativnih planova za postavljanje tehnologije;

· Izvodi makro i mikro oglede, sumira rezultate i ocenjuje uspeh istih;

· Prati tehnička i tehnološka dostignuća iz oblasti proizvodnje i prati primenu istih;

· Pomaže kod planiranja potreba repromaterijala;

· Pomaže u vođenju matične knjige zasada (sorta, podloga, godina sadnje, rastojanje sadnica, površina i dr.);

· Pomaže u sprovođenju tehnologije zaštite u voćarskoj proizvodnji;

· Pomaže u raspoređivanju zaposlenih i angažovanih u voćnjaku.

Uslovi:

· Studije prvog ili drugog stepena poljoprivrednog usmerenja;

· Rad na personalnom računaru 

I 

SMENOVOĐA

(SEKTOR HLADNJAČA, SLUŽBA PROIZVODNJE)

- Mesto rada: Krčedin - 

Opis posla:

· Organizuje, rukovodi i odgovara za rad izvršioca u smeni na tehnološkim linijama;

· Prema datoj dinamici i realizaciji radnih naloga i prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji raspoređuje zaposlene po proizvodnim linijama;

· Vodi evidenciju o proizvodnji, utrošku ambalaže i pomoćnog materijala, škarta i radne snage;

· Daje sugestije i zapažanja u vezi sa izradom plana investicionog održavanja i postavljanju novih tehnoloških linija;

· Konstantno prati izvršavanje radnih zadataka, raspoređuje radnu snagu na linijama, a u slučaju zastoja i kvarova pomaže u otklanjanju istih i po potrebi prilagođava rad smene novim situacijama.

 

Uslovi:

· Srednje obrazovanje;

· Rad na personalnom računaru;

· Najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

Rok za prijavljivanje: 26.09.2018.

 


 

MK Group je holding kompanija koja spada među najuspešnije poslovne sisteme u zemlji i regionu.

Aktivni smo u oblastima agrobiznisa, proizvodnje šećera, finansijskih usluga i menadžmenta, mesne industrije, trgovine nekretninama, hotelijerstva, ali i implementacije novih informacionih tehnologija.

Pozivamo Vas da se pridružite našem timu na poziciji:

PROJECT MANAGER OFFICER

- Mesto rada: Beograd / Novi Sad-

Opis posla:

 • Primena standarda upravljanja projektima kroz portfolio, uključujući nadzor, praćenje i ažuriranje statusa aktivnih projekata;

 • Koordinacija i saradnja sa rukovodiocima projekata, rukovodiocima drugih organizacionih jedinca i direktorima zavisnih društava u cilju standardizacije, smanjivanja dupliranja i bolje iskorišćavanje resursa kao što su ljudi, tehnologija i komunikacije u okviru upravljanja projektima;

 • Podrška definisanju malih i srednjih projekata u pripremnoj fazi projekta (opseg, ciljevi, isporučioci, troškovi, vremenski rokovi, planovi, zavisnosti, zahtevi za resursima i prekretnice);

 • Vođenje evidencije o svim tekućim projektima na kojima je zadužen ispred odeljenja za upravljanje projektima;

 • Priprema izveštaja i izveštavanje rukovodstva sektora;

 • Koordinacija sa stručnim konsultantima, izvršiocima i dobavljačima roba i usluga;

 • Priprema i sprovođenje obuke u cilju unapređenja znanja o upravljanju projektima.

Uslovi:

 • Studije prvog ili drugog stepena (7 nivo NOKS-a) prirodno-tehničkih nauka, društveno-humanističkih nauka i drugih vrsta

 • Aktivno znanje engleskog jezika

 • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije

 • Najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

 • Samostalno vođenje minimum 5 projekata srednje veličine (minimum 300 čovek/dana, minimum 750.000 eur vrednost projektnog budžeta po projektu)

 • Poznavanje metodologije projektnog upravljanja (PMP, IPMA, PRINCE2)

 • Odlično poznavanje softvera i alata za upravljanje projektima.

 • Izražene organizacione veštine

 • Dobre komunikacione i prezentacione veštine 

 • Preduzimljivost, inicijativa 

Prijave sa biografijom možete predati putem web sajta: 

http://posao.mkgroup.rs 

Rok za konkurisanje je 19.09.2018. godine

 


 

Postanite deo našeg tima

Zapošljavamo više od 7000 radnika na stalnim, honorarnim i sezonskim poslovima. U okviru našeg poslovnog sistema postoji širok spektar radnih mesta koja zahtevaju različite vrste znanja i veština neophodnih za uspešno funkcionisanje. Podržavamo regrutaciju mladih i perspektivnih ljudi, a istovremeno tragamo za iskusnim profesionalcima.

Kod zaposlenih cenimo posvećenost poslu, usredsređenost na rezultate i želju za razvojem i unapređenjem karijere.

Posvećenost zaposlenima

Kao kompanija činimo sve da obezbedimo dobre uslove za kvalitetan rad i razvoj profesionalnih i ličnih kapaciteta zaposlenih. Organizovanjem redovnih seminara usmerenih na podizanje nivoa kompetencija, sportskih manifestacija, preko team buildinga i korporativnih svečanosti, vodimo računa o zadovoljstvu zaposlenih, ali i svim standardima bezbednosti i zaštite na radu.

Možete aplicirati klikom na posao.mkgroup.rs, kao i na kontakt e- mail HR službe.

Kontakt HR službe

MK Group d.o.o.
Sektor za ljudske resurse
Bulevar Mihajla Pupina 115 e
11070 Novi Beograd, Srbija
Telefoni: +381 11 35 39 555; +381 21 48 78 369
Fax: +381 11 35 39 599; +381 21 6616 850
E-mail: hr@mkgroup.rs