X

Učešće na međunarodnoj konferenciji

Više

MK Group dobitnik zlatne medalje...

Više

MK Group na Poljoprivrednom fakultetu

Više

Edukativni kamp za decu sa...

Više

Pomoć poplavljenim područjima u Republici...

Više

Besplatno skijanje za 30 đaka...

Više

Donacija narodnoj kuhinji Kosova i...

Više

Bitka za bebe

Više

Donacija Fondu Dr. Zoran Đinđić

Više

Stipendije uspešnim studentima

Više

MK Group u SOS Dečijem...

Više

MK Group finansijski podržala održavanje...

Više