X

Aleksandar Bijelić, Chief Digital Officer MK GROUP Magazin Controlling

Aleksandar Bijelić, Chief Digital Officer MK GROUP Magazin Controlling

15.04.2019

Uticaj digitalne transformacije na kontroling je snažan i ogleda se kroz promenu tehnoloških procesa, ljudi i na kraju – same tehnologije. Svrha digitalne transformacije u kontrolingu i finansijama je dobijanje preciznijih podataka i njihovo lakše i brže pretvaranje u informacije koje služe za donošenje odluka.
MK Group je lider u regionu. U svojih 75 kompanija članica zapošljava preko sedam hiljada radnika i ulaže u razvoj savremenih tehnologija i unapređenje poslovanja. Kao lideri kreiramo pozitivan uticaj, ne samo na zajednice u kojima poslujemo, nego i na naše zaposlene.
Svaka kompanija u sastavu MK Group ima svoj poseban kontroling. Podsetiću da MK Group posluje u 3 ključne olbastii poslovanja: agrar, bankarstvo, I turizam,
Osim kompanija članica koje imaju sektore kontrolinga i na nivou Grupe krovno postoji kontroling. Organizovan je kao centar znanja koji pomaže svojim članicama u primeni najnovijih tehnologija.
Sa procesom digitalizacije konstantno radimo na novim tehnologijama. U mogućnosti smo da konsolidujemo informacije svih naših kompanija članica, ne samo onih koje posluju u Srbiji, nego i naših kompanija iz Slovenije, Hrvatske I Crne Gore. Na taj način smo u prilici da veoma brzo dobijamo konsolidovane izveštaje na nivou grupacije, tako reći – na klik.
I u budućnosti podloga za donošenje poslovnih odluka biće još brže pribavljanje proverenih i preciznih informacija. I zato je veliku pažnju poklanjamo edukaciji kontrolera.