X

Aleksandar Bijelić, Chief Digital Officer MK GROUP Magazin Controlling

Aleksandar Bijelić, Chief Digital Officer MK GROUP Magazin Controlling

15.04.2019

Vpliv digitalne transformacije na kontroling je močan in se vidi skozi spremembo tehnoloških procesov, ljudi in nenazadnje – same tehnologije. Namen digitalne transformacije v kontrolingu in financah je pridobitev bolj preciznih podatkov in njihovo lažjee in hitrejše pretvarjanje v informacije, ki se uporabljajo za sprejemanje odločitev.

MK Group je lider v regiiji. V svojih 75 družbah-članic zaposluje več kot sedem tisoč delavcev in investira v razvoj sodobnih tehnologij in izboljšanje poslovanja. Kot vodje ustvarjamo pozitiven vpliv, ne samo na skupnosti, v katerih poslujemo, ampak tudi na naše zaposlene.

Vsaka družba v sestavi MK Group ima svoj poseben kontroling. Naj spomnim, da MK Group posluje v 3 ključnih področjih poslovanja: agrar, bančništvo, in turizem.

Razen podjetij-članic, ki imajo sektorje kontrolinga tudi na nivoju Skupine krovno obstaja kontroling. Organiziran je kot center znanja, ki pomaga svojim članicam v uporabi najnovejših tehnologij.

S procesom digitalizacije nenehno delamo na novih tehnologijah. Imamo možnost konsolidiranja informacij vseh naših družb-članica, ne samo tistih, ki poslujejo v Srbiji, temveč tudi naših podjetij iz Slovenije, Hrvaške in Črne gore. Na ta način imamo priložnost zelo hitro prodobiti konsolidirana poročila na nivoju grupacije, takorekoč – na klik.

Tudi v prihodnje bo osnova za sprejemanje poslovnih odločitev še hitreje pridobivanje preverjenih in preciznih informacij. Tudi zato precejšnjo pozornost namenjamo edukaciji kontrolerjev.