X

MK Group delodajalec leta: Ljudje so srce in motor vsakega podjetja

MK Group delodajalec leta: Ljudje so srce in motor vsakega podjetja

05.07.2022

Intervju Marine Rakić, direktorice oddelka za človeške vire MK Group in članice direktorskega odbora, za portal Telegraf.rs

Sistem MK Group v jadranski regiji zaposluje 6000 ljudi in je eden največjih domačih delodajalcev v Srbiji. Srbsko združenje managerjev je to podjetje razglasilo za delodajalca leta, ob tej priložnosti pa smo se pogovarjali z Marino Rakić, kadrovsko direktorico MK Group. V intervjuju smo govorili o vrednotah, ki jih neguje eden najbolj zaželenih delodajalcev, o vlogi korporativne kulture v sodobnem poslovanju in o tržnih trendih na področju upravljanja s človeškimi viri. Kaj je prispevalo k temu da Srbsko združenje managerjev (SAM) prizna MK Group za delodajalca leta? Katere so ključne lastnosti uspešnega delodajalca?

Na nagrado Delodajalec leta smo ponosni, saj potrjuje, da smo uspešno sledili naši viziji ustvarjanja dodatne vrednosti za zaposlene, poleg dobrih poslovnih rezultatov. Veseli smo, da je poslovna skupnost prepoznala, da smo bolj kot kdaj koli prej osredotočeni na razvoj zaposlenih. To pomeni, da v skupini MK resnično »živimo« vrednote, v katere verjamemo in v središče katerih smo postavili sodelavca. Intenzivno delamo na ustvarjanju delovnega okolja, v katerem so zaposleni opolnomočeni in motivirani za doseganje odličnih rezultatov, preseganje samega sebe in s tem doseganje osebnega uspeha ter prispevajo k uspehu celotne organizacije. Navsezadnje to kažejo tudi rezultati raziskave zadovoljstva zaposlenih, ki jih izvajamo vsako leto – kar 80 % zaposlenih je ponosno, da delajo v našem podjetju in bi ga priporočili kot delodajalca.

Ena ključnih lastnosti uspešnega delodajalca je nenehno vlaganje v zaposlene, prepoznavanje njihovih potreb in skrb za vse vidike njihovega strokovnega razvoja. To je naša strateška zaveza, zato bomo samo letos v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih vložili 400 tisoč evrov. Tu so vključeni programi, ki so pripomogli k temu, da nas je SAM prepoznal kot delodajalca leta – voditeljska akademija, v okviru katere organiziramo strateške delavnice za okoli 30 vodilnih v sistemu MK Group, MK management akademija, skozi katero je v zadnjem letu šlo več kot 200 zaposlenih. Za naše sodelavce, ki so nosilci digitalizacije v kmetijstvu, smo izvedli program »Digitalna akademija« z namenom krepitve digitalnih znanj in veščin, potrebnih za agronoma prihodnosti. Že štiri leta organiziramo interni natečaj »Zaženi idejo«, v katerem lahko vsak zaposleni pripravi poslovno idejo za izboljšanje poslovanja, najboljše predloge pa nagradimo z res vrednimi nagradami. Enakost spolov je vsekakor pomemben vidik in resnično si prizadevamo za opolnomočenje žensk, zlasti na vodstvenih vlogah. V našem sistemu so polovica zaposlenih ženske, blizu 40 % so menedžerji, tretjina jih je v upravnem odboru MK Group.

S temi in podobnimi programi izkazujemo, da so nam pomembni zaposleni in njihovo zadovoljstvo. Dober delodajalec se zaveda, da ima vsak zaposleni svojo vlogo pri celotnem uspehu podjetja in da so ljudje srce podjetja in motor njegovega razvoja.

Današnji trg je izjemno konkurenčen in delodajalci so postavljeni pred zahtevno nalogo usklajevanja poslovnih ciljev in organizacijskih virov za njihovo doseganje. Kakšna je vloga korporativne kulture in kateri so trendi, ki bodo krojili kulturo korporativnega poslovanja v prihodnjem obdobju?

Narava poslovanja je tekmovalnost in želja po doseganju boljših poslovnih rezultatov vsak dan. Korporativna kultura je v sodobnem poslovnem okolju ključni dejavnik za njegovo delovanje in napredek. Je »hrbtenica« organizacije, temelj, na katerem se gradi trajnostna poslovna vizija in strategija je tista, ki opredeljuje in določa vrednote podjetja ter tisto, po čemer ste prepoznavni v poslovni skupnosti in med zaposlenimi.

Izzivi na trgu so danes številni, zaradi česar je potrebno, da je podjetje agilno, inovativno in nenehno vztraja pri prilagajanju vseh segmentov poslovanja, spremembam in novim trendom. Nenehno poslušanje potreb trga in učinkovito odzivanje je zahtevno, a nujno za nenehno rast in ustvarjanje vrednosti, ki sta osnova poslanstva in vizije MK Group. Zato je pomembno ustvariti korporativno kulturo, v kateri zaposleni doživljajo spremembe in preobrazbo kot naravni del poklicnega razvoja. Vse sloni na ljudeh, kot sem že rekla, oni so srce in motor podjetja.

Novi trendi, skupaj z digitalizacijo in uvajanjem fleksibilnih modelov dela, pomenijo tudi, da se podjetja po vsem svetu zdaj ukvarjajo s preoblikovanjem poslovne kulture in v ospredje postavljajo posameznika, tj. zaposlenega. Usposabljanje osebja, programi za privlačenje in zadrževanje talentov, programi nagrajevanja, paketi ugodnosti in možnosti za napredovanje danes razlikujejo delodajalce na trgu. In na tem MK skupina intenzivno dela.

Kakšna je vloga kadrovske službe pri vsem tem?

Vloga kadrovske službe je večplastna in bistvena za razvoj in napredek organizacije, saj so zadovoljni in uspešni zaposleni temelj uspešnih podjetij. Kadrovska služba načrtuje kakovostno osebje in si prizadeva za razvoj in ohranjanje obstoječih talentov ter za privlačenje novih. Sodobna praksa in aktualni trendi nam govorijo, da je pomemben individualni pristop do vsakega zaposlenega, zato se bomo v prihodnjem obdobju še posebej ukvarjali s kariernimi načrti in opredelitvijo potrebnih izobraževanj in razvoja, ki so v skladu s kariernim razvojem. Pomembno je, da med zaposlenimi prepoznamo pravega talenta, ki deli skupne vrednote s podjetjem, dobro dela v timu, se želi razvijati kot strokovnjak in vodja, ter je pripravljen prevzeti več odgovornosti. V smislu privabljanja novih talentov se kadrovska služba sooča z zahtevno nalogo uskladitve poslovnih potreb in ciljev organizacije z zahtevami, motivacijo in interesi novih generacij, ki šele vstopajo na trg dela. Kajti izkušnje so pokazale, da nove generacije iščejo večjo avtonomijo in fleksibilnost, povezanost z namenom dela, odnosom delodajalcev do družbenih vprašanj ter priložnosti za osebni in strokovni razvoj. Kadrovska ekipa mora zato biti nekakšen ambasador korporativne kulture in vrednot organizacije, nenehno delati na njenem izboljševanju in tako kot pravi poslovni partner aktivno prispevati k trajnostnemu razvoju poslovanja.