X

MK Group poslodavac godine: Ljudi su srce i motor svake kompanije

MK Group poslodavac godine: Ljudi su srce i motor svake kompanije

05.07.2022

Intervju Marine Rakić, direktorke sektora za ljudske resurse i članice Odbora direktora MK Group za portal Telegraf.rs

MK Group sistem u Jadranskom regionu zapošljava 6.000 ljudi, a u Srbiji je jedan od najvećih domaćih poslodavaca. Srpska asocijacija menadžera je proglasila ovu kompaniju poslodavcem godine, i tim povodom razgovarali smo sa Marinom Rakić, direktorkom ljudskih resursa MK Group. U intervjuu smo pričali o vrednostima koje neguje jedan od najpoželjnijih poslodavaca, ulozi korporativne kulture u savremenom poslovanju i tendencijama na tržištu u oblasti upravljanja ljudskim resursima.Šta je doprinelo da Srpska asocijacija menadžera (SAM) prepozna MK Group kao Poslodavca godine? Koje su to ključne odlike uspešnog poslodavca?

Ponosni smo na priznanje Poslodavac godine, jer potvrđuje da smo uspešno sledili našu viziju da pored dobrih poslovnih rezultata stvaramo i dodatnu vrednost za zaposlene. Drago nam je što je poslovna zajednica prepoznala da smo fokusirani na razvoj zaposlenih više nego ikada. To govori da mi u MK grupi zaista „živimo“ vrednosti u koje verujemo, a u čiji centar smo postavili upravo zaposlenog. Intenzivno radimo na kreiranju radnog ambijenta u kome su zaposleni osnaženi i motivisani da ostvaruju izvrsne rezultate, nadmašuju sebe, i time postižu lične uspehe ali i doprinose uspehu cele organizacije. Uostalom, to pokazuju i rezultati istraživanja zadovoljstva zaposlenih koje sprovodimo svake godine – čak 80% zaposlenih ponosno je što radi u našoj kompaniji i preporučilo bi je kao poslodavaca.

Jedna od ključnih odlika uspešnog poslodavca je kontinuirano ulaganje u zaposlene, prepoznavanje njihovih potreba i briga o svim aspektima njihovog profesionalnog razvoja. To je naše strateško opredeljenje i zato ćemo samo ove godine u edukaciju i obuke zaposlenih uložiti 400 hiljada evra. Ovde su uključeni i programi koji su doprineli da nas SAM prepozna kao poslodavca godine – liderska akademija u okviru koje organizujemo strateške radionice za oko 30 lidera MK Group sistema, MK menadžerska akademija kroz koju je prošle godine prošlo više od 200 zaposlenih. Za naše kolege koji su nosioci digitalizacije u poljoprivredi, sproveli smo program „Digitalna akademija“ u cilju jačanja digitalnih veština i sposobnosti neophodnih agronomu budućnosti. Već četiri godine organizujemo interno takmičenje „Lansiraj ideju“ u okviru koga svaki zaposleni može da osmisli biznis ideju za unapređenje poslovanja, a najbolje predloge nagrađujemo zaista vrednim nagradama. Važan aspekt je svakako i rodna ravnopravnost i zaista radimo na osnaživanju žena, posebno u mendžerskim rolama. Polovinu zaposlenih u našem sistemu čine žene, blizu 40% su menadžeri, dok ih je trećina u Odboru direktora MK grupe.

Ovakvim i sličnim programima pokazujemo da su nam zaposleni i njihovo zadovoljstvo važni. Dobar poslodavac zna da svaki zaposleni ima svoju ulogu u ukupnom uspehu kompanije i da su ljudi srce kompanije i motor njenog razvoja.

Današnje tržište je izuzetno kompetitivno i pred poslodavcima je izazovan zadatak da usklade poslovne ciljeve i organizacione resurse za njihovo postizanje. Kolika je uloga korporativne kulture i koji su to trendovi koji će oblikovati kulturu korporativnog poslovanja u narednom periodu?

Priroda biznisa je kompetetivnost i želja da se svakodnevno postižu bolji poslovni rezultati. Korporativna kultura u savremenom poslovnom ambijentu ključni je faktor za njeno funkcionisanje i napredak. Ona je „kičmeni stub“ organizacije, temelj na kojem se grade održiva poslovna vizija i strategija, ona je ta koja definiše i određuje vrednosti kompanije i ono po čemu ste prepoznatljivi u poslovnoj zajednici i kod zaposlenih.​

Izazovi na tržištu su danas brojni, usled čega je neophodno da kompanija bude agilna, inovativna i da kontiunirano insisitira na prilagođavanju svih segmenata poslovanja promenama i novim trendovima. Stalno osluškivati potrebe tržišta i efikasno reagovati je zahtevno, ali neophodno za stalni rast i stvaranje vrednosti, koji su u osnovi misije i vizije MK grupe. Zato je važno kreirati korporativnu kulturu u okviru koje zaposleni doživaljavaju promene i tranformaciju kao prirodni deo profesionalnog razvoja. Na ljudima sve počiva, kao što sam već rekla, oni su srce i motor kompanije.

Novi trendovi, uz digitalizaciju i uvođenje fleksibilnih modela rada, donose i to da se kompanije danas širom sveta bave preoblikovanjem poslovne kulture i stavljanjem u fokus pojedinca, tj. zaposlenog. Edukacija kadrova, programi za privlačenje i zadržavanje talenata, programi nagrađivanja, paketi benefita i mogućnosti napredovanja danas diferenciraju poslodavce na tržištu. I to je ono na čemu MK grupa intenzivno radi.

Koja je uloga HR-a u svemu tome?

Uloga HR-a je višestruka i esencijalna za razvoj i napredak organizacije, jer su zadovoljni i uspešni zaposleni temelj uspešnih kompanija. HR mapira kvalitetne kadrove i radi na razvoju i zadržavanju postojećeg talenta, kao i na privlačenju novog talenta. Savremena praksa i aktuelni trendovi govore nam da je važan individualan pristup svakom zaposlenom, i zato ćemo se mi u narednom periodu posebno baviti karijernim planovima i definisanjem neophodhih obuka i usavršavanja koje su u skladu sa razvojem karijere. Bitno je među zaposlenima prepoznati pravi talenat koji deli zajedničke vrednosti sa kompanijom, dobro funkcioniše u timu, želi da se dalje razvija kao stručnjak i kao menadžer, i spreman je da preuzme više odgovornosti. Što se tiče privlačenja novih talenata pred HR-om je izazovan zadatak da uskladi poslovne potrebe i ciljeve organizacije sa zahtevima, motivacijom i interesovanjima novih generacija koje tek stupaju na tržište rada. Jer, iskustvo je pokazalo da nove generacije traže veću autonomiju i fleksibilnost, povezanost sa svrhom rada, stavovima poslodavaca prema društvenim pitanjima, uz mogućnosti za lični i profesionalni razvoj. Tim ljudskih resursa zato mora da bude svojevrsni ambasador korporativne kulture i vrednosti organizacije, da stalno radi na njenom unapređenju i da na taj način aktivno doprinosi održivom razvoju poslovanja, kao pravi partner biznisu.