X

MK Group: Z inovativnimi naložbami do učinkovitejšega in bolj trajnostnega poslovanja

MK Group: Z inovativnimi naložbami do učinkovitejšega in bolj trajnostnega poslovanja

03.08.2021

»Čeprav je premog še vedno naš glavni vir energije –kar 2/3 električne energije se v naši državi pridobiva iz premoga – ima Srbija velik potencial, ko gre za obnovljive vire energije. Prav zato je osredotočenost na trajnostni razvoj energetike in obnovljive vire ena od prednostnih nalog MK Group, kar potrjuje odprtje našega prvega bioplinskega obrata v Vrbasu«, s temi besedami je začel pogovor Zoran Stojak, direktor tehničnega sektorja Sunoko glede novice, da je podjetje Sunoko, kot del MK Group, odločilo, da bo odpadne surovine in stranske proizvode, pridobljene v procesu predelave sladkorne pese, uporabilo za proizvodnjo električne energije. Naložba v bioplinski obrat je vredna več kot 9 milijonov evrov in je tudi ena v nizu, s katero je MK Group napovedala nov naložbeni cikel, načrtovan za letos.

Kakšne so prednosti električne energije pridobljene iz biomase? V kolikšni meri je ta obrat pomemben za celotno gospodarstvo, varčevanje energije, pa tudi za ohranjanje okolja?

Trenutno je v Srbiji približno 30 bioplinskih obratov in naše mnenje je, da to ni dovolj za doseganje energetske konkurenčnosti in hitrega vlaka za razvoj tega sektorja gospodarstva. Zeleni razvoj in osredotočenost na čistejšo energijo sta prednostni nalogi države, zato v tem smislu Sunoko nenehno išče rešitve za optimizacijo procesov in prispevanje k temu cilju. S takšnimi inovativnimi naložbami dajemo svoj prispevek k obnovljivim virom energije, dvigujemo pa tudi lestvico pri doseganju učinkovitejšega in bolj trajnostnega poslovanja. Če vemo, da je bioplin trajno obnovljivo gorivo, je njegov pomen za izboljšanje energetske bilance v državi in ohranjanje okolja neizmeren. Prepričani smo, da bo uporaba bioplina iz našega obrata ob ohranjanju naravnih virov izboljšala energetsko bilanco države s povečanjem deleža obnovljivih virov energije v skupni proizvodnji, hkrati pa prispevala k doseganju cilja vlade Srbije, da poveča delež energije iz obnovljivih virov na vsaj 40% do leta 2040.

Ali je obrat izdelan po vzoru kakšnih podobnih objektov in kakšen je sam proces dela – tehnologije?

Bioplinska elektrarna v Vrbasu uporablja tehnološko rešitev nemškega podjetja Wabio Technologie GMBH, ki že četrt stoletja ustvarja napredne in trajnostne energetske rešitve, sam obrat pa je zasnovan po vzoru podobnih obratov, ki se nahajajo v Nemčiji in Aziji. Obrat uporablja odpadne surovine in stranske proizvode iz sladkorne pese, iz katerih se dodatno pridobiva bioplin, potreben za proizvodnjo električne energije. Za razliko od klasičnih bioplinskih obratov ima naš obrat postaje za hidrolizo, inhibicijo in desulforizacija plina, s čimer se doseže boljša izraba metana iz surovin. Sam postopek pridobivanja bioplina je v skladu z najvišjimi standardi in najnovejšimi rešitvami za proizvodnjo te vrste goriva. Obrat, ki smo ga odprli, ima proizvodno zmogljivost električne energije 2.4 MW / uro tako, da bo zagotavljal letne potrebe po električni energiji približno 5000 gospodinjstvom.

MK Group je skupaj s podjetjem Fintel Energija že desetletje eno od vodilnih podjetij v proizvodnji vetrne energije na Balkanu in je danes najpomembnejši neodvisni proizvajalec električne energije na srbskem energetskem trgu. Kot je napovedala, bo MK Group v naslednjih treh letih vložila 300 milijonov evrov v ključna poslovna področja, od tega je 85 milijonov evrov določenih za drugo fazo vetrnega parka Košava.