X

Preduzetničkim duhom do liderske pozicije u Jugoistočnoj Evropi

Preduzetničkim duhom do liderske pozicije u Jugoistočnoj Evropi

12.03.2021

MK Group je sistem koji broji 75 kompanija članica i 7000 zaposlenih u 3 grane svog poslovanja i to agraru, turizmu i bankarstvu. Svoje uspehe bazira na saradnji sa više desetina hiljada kooperanata širom sveta, a svoju lidersku poziciju je posebno učvrstila u Jugoistočnoj Evropi.

Kada je reč o agraru, MK Group je dominantno pristuna u Srbiji gde obrađuje 23.000 hektara zemlje. Posebno smo fokusirani na primenu digitalnih tehnologija u cilju povećanja profitabilnosti po hektaru kroz uvođenje sistema precizne poljoprivrede. Na ovaj način već smo uspeli da uvećamo prinos naših ključnih kultura: šećerne repe, kukuruza, pšenice, soje i suncokreta ali i da obezbedimo izvoz od 689.000 tona uljarica i žitarica. Pored toga, Sojaprotein koja se bavi preradom NON-GMO soje, jedan je od najvećih prerađivača u celoj Evropi, a svoje proizovde plasira u više od 60 zemalja sveta. Osim navedenih poljoprivrednih aktivnosti, MK Group je sa svojom kompanijom Carnex pozicionirana kao važan igrač u proizvodnji mesa i mesnih prerađevina, a naša kompanija Sunoko kao dominantan proizvođač šećera za potrebe ove regije. Kao lideri u agraru svesni smo svoje uloge u pomeranju granica po pitanju kvaliteta  pa je tako pomenuta kompanija Sunoko osnovala Istraživačko-razvojni centar čija je osnovna premisa edukacija manjih poljoprivrednih proizvođača na ovim prostorima. Takođe, izdvajamo značajna sredstva za  izgradnju biogasnog postrojenja u okviru kojeg ćemo naše sirovine i organski otpad iskoristiti za dobijanje električne energije. Ovo je samo nastavak našeg pionirskog poduhvata iz 2016. godine kada smo izgradili i otvorili prvi vetropark u Srbiji. Nekoliko godina kasnije predstavljamo najznačajnijeg nezavisnog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora, na energetskom tržištu Srbije.

Kupovinom hotelskog kompleksa na srpskoj planini – Kopaoniku, 2009. godine prvi put smo zakoračili u oblast turizama, a danas naš portfolio obuhvata 15 hotela u manjinskom i većinskom vlasništvu ne samo u Srbiji, već i u Sloveniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Naročito smo ponosni na saradnju sa dva prestižna svetska hotelska brenda: Kempinski i Marriot, što potvrđuje da smo prepoznati kao pouzdani i stabilni partneri. Sa više od 2500 soba, naši planovi su ambiciozni. Aktivno radimo na razvoju inovativnih i kreativnih ponuda za naše goste, ali pre svega na razvoju samih destinacija u kojima osnivamo hotele.

Bankarska divizija obuhvata AIK Banku u Srbiji i Gorenjsku banku u Sloveniji, a sa ukupnom bilansnom sumom od 4 milijardi evra ima aktivnu ulogu u konsolidaciji bankarskog sistema u regionu.

Verujemo da je ključ našeg uspeha preduzetnički duh koji je prisutan u svim oblastima našeg rada i delovanja i upravo zato u svakoj kompaniji kreiramo jedinstvenu dodatu vrednost koja nas izdvaja od drugih.

 

Autorski tekst

Aleksandra Stojanović, direktor sektora korporativnih poslova MK Group

 

Business Link Magazine