X

Z odprtim umom v vset sprememb

Z odprtim umom v vset sprememb

28.12.2020

Umetna inteligenca se je tako razvila, da se ne zastavlja več vprašanje, kaj je tisto, kar ta lahko stori, temveč kaj naj bi naredila. Ravno to vprašanje je bilo poglavitna tema panela v okviru Data Science Conference, da bi lahko dognali, kje se trenutno nahaja umetna inteligenca v družbah, kaj so največji izzivi pri njeni uporabi in kako naj jih premagamo.

Kar se nas tiče, družba MK Group namenja veliko pozornost umetni inteligenci, še zlasti njeni uporabi v kmetijstvu. Zahvaljujoč neverjetni vrednosti umetne inteligence lahko tudi predvidimo in ustvarjamo pogoje, ki nam lajšajo poslovanje. V kmetijstvu, na primer, vidimo možnost predvidevanja vremenske napovedi, saj je to za nas izredno pomembno tako od sajenja oziroma sejanja do prevoza in logistike. V zadnjem času je veliko govora tudi o avtopilotih, pri tem pa PIK Bečej, ki deluje pod okriljem MK Group, že uporablja traktorje in kombajne, ki so 90% avtonomni. Ob pomoči GPS signala in umetne inteligence je mogoče najti najboljšo in najbolj učinkovito pot kmetijskih operacij, voznik pa je vedno tukaj zaradi koordinacije.

Največji izziv za zdaj vidimo tako interno kot tudi eksterno v pomanjkanju znanja in izkušenj pri delu z umetno inteligenco, saj je to sorazmerno novo področje tudi za naše partnerje. Vsekakor pa si s skupnimi močmi prizadevamo, da izboljšamo oziroma pospešimo to področje delovanja in v ta namen redno organiziramo delavnice s partnerji, da bi preizkusili nove možnosti, njihov feedback pa je podpora za naše pobude. MK Group je že leta nazaj usmerjena v razvoj novih tehnologij, med letošnjim letom pa smo vsi imeli priložnost videti, da je bila to tudi prednostna naloga. V skladu s tem smo odprli tudi našo Digitalno akademijo in v njenih okvirjih devetmesečni program Digitalni agronom za 12 najbolj nadarjenih naših delavcev, ki naj bi postali naši predstavniki in glasniki sprememb. Ti predstavniki in glasniki sprememb bodo imeli priložnost, da izpopolnijo agronomsko znanje in svoje managerske sposobnosti, na praktičnih delavnicah pa bodo lahko obvladovali uporabo programov, ki jih digitalni agronom nujno potrebuje pri svojem delu, to pa so med drugim satelitski posnetki, droni, geoprostorski programi, z eno besedo povedano digitalizacija kmetijstva.

Za uspešno uporabo umetne inteligence je po pridobitvi ustreznega znanja in izkušenj zelo pomemben tudi spremenjen način razmišljanja. Managerji morajo biti vedno pripravljeni, da se učijo in eksperimentirajo,  saj bodo procesi avtomatizirani, upamo pa tudi, da bomo ljudje imeli več časa za ukvarjanje z deli z dodano vrednostjo. Verjamemo tudi, da morajo biti delavci bolj dovzetni za spremembe pri delu in za sodelovanje s predstavniki drugih sektorjev in cisciplin, saj lahko le skupno delo prinese več ustvarjanlnih rešitev.

V vsakem primeru so za nas najbolj pomembni ljudje in procesi, ki jih bodo spremenili in prilagodili za novo realnost, da bi postali in ostali še bolj učinkoviti. Za to potrebujemo domisleno in kritično razmišljanje, razpoloženost za analitičnost in pripravljenost na prilagajanje številnim spremembam v svetu.

Če smo se doslej česa naučili, je to, da hitrost sprememb v prihodnosti ne bo nikoli več tako počasna, kot je danes. Moramo biti pogumni, odprte pameti, radovedni in pragmatični, da bi lako izbrali prave projekte. Torej, z jasno vizijo in pametnimi odločitvami do sprememb, ki nam lahko izboljšajo poslovanje!

 

Avtor: Aleksandar Bijelić, direktor sektorja za digitalizacijo in razvoj poslovanja MK Group