X
" class="karijera-section-1 mk-section" style="padding-top: 60px !important;">

Zakaj ravno mi

O naših zaposlenih

MK Group sestavlja 6000 ljudi zaposlenih v 75 družbah s skupno vizijo. Naš tim tvori sinergija izkušenj, znanja, mladosti in energije. Veliko število naših zaposlenih je svoj profesionalni razvoj pričelo v eni od od članic MK Group. Predvsem smo ponosni na tiste, ki so z nami od začetka, nenehno pa ustvarjamo tudi nove poslovne priložnosti, tako za mlade, perspektivne in kreativne ljudi, ki si želijo pričeti kariero v družbi, kot je MK Group, kot za izkušene profesionalce, ki si želijo rasti skupaj z nami. Vsi skupaj si prizadevamo, da je MK Group zdravo, pozitivno in dinamično delovno okolje.
Zahvaljujoč moči našega tima je družba zrastla v stabilen in trajnostni sistem, ki danes ima svoj know-how v dveh ključnih segmentih poslovanja: agrarju in turizmu. Razvili smo se v regionalni sistem iz katerega se uči, partnerja v katerega se zaupa in oporo na katero se računa.
Naš cilj je, da skupaj z našimi zaposlenimi rastemo in se razvijamo, saj so naši ljudje naš najpomembnejši vir..

O naših kandidatih

MK Group je kot eden najhitreje rastočih sistemov v regiji vedno odprt za nove ideje in ljuddi, s katerimi delimo vizijo in ki urno sprejmejo pametne odločitve. Prizadevamo si prepoznati talente in jim omogočiti uresničiti svoj potencial. Vse kandidate, tako kot naše zaposlene, tretiramo enakopravno. Vsi kandidati zainteresirani za delo v MK Group imajo enake možnosti za zaposlitev.
Če verjamete, da je MK Group mesto za vas, če ste timski človek, ste odgovorni, inovativni, zanesljivi in znate razmišljati kot podjetnik, verjamemo, da je MK Group pravo mesto za vas.


NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA DELODAJALCA ZA LETO 2021, ZDRUŽENJE VODITELJ SRBIJE

Posvečenost
zaposlenim

S pospeševanjem obstoječih profesionalnih kompetenc, pa tudi z ustvarjanjem novih, pomagamo našim zaposlenim, da so ne samo na tekočem z modernim poslovanjem, temveč, da so na čelu pozitivnih sprememb.

Kot družba, ki še od svoje ustanovitve naprej usmerja pogled v prihodnost, naredimo vse, da bi omogočili dobre pogoje za kvalitetno delo in razvoj profesionalnih ter osebnih kapacitet, skozi organizacijo profesionalnih izobraževanj in strokovnih izpopolnjevanj. Na poti profesionalnega razvoja smo z našimi zaposlenimi, skozi skupno spremljanje performanc in ustvarjanje razvojne poti. Za vse člane našega tima, katere smo prepoznali kot talentirane, smo organizirali Akedemijo za talente (MKademija).

AMBASADORJE VREDNOT

S programom nagrajevanja zaposlenih želimo motivirati in potrditi sodelavce, ki izstopajo po svojem prispevku k poslovanju in najbolje predstavljajo korporativno kulturo ter živijo korporativne vrednote MK Groupe: odličnost, opolnomočeni ljudje, nenehen razvoj in sinergija. Spoznajte najboljšega managerja in ambasadorje vrednot MK Group za leto 2021.

NAJBOLJŠI MENEDŽER

"Slobodan Gajić se je Sunoku pridružil pred 10 leti, konec leta 2020 pa je bil imenovan za direktorja prodaje. S hitrim prilagajanjem novi vlogi in obveznostim je Slobodan pokazal izjemne vodstvene sposobnosti, ki bi morale odlikovati vodjo. Pri vsakodnevnem delu izkazuje integriteto, zanesljivost in odločnost. Predan je delu in timu, zaznava izzive in se nanje pravočasno odziva, pregleduje obstoječe rešitve in nenehno dela na izboljšavah procesa. Prodajna ekipa Sunoka je v preteklem letu dosegla rekordne rezultate, kar zgovorno govori o Slobodanovem delu in vodstvenih sposobnostih." - Slobodan Gajić - direktor prodaje, Sunoko - MK Sugar

AMBASADOR ODLIČNOSTI

"Sanja Savić je dokaz, da gresta mladost in odgovorna funkcija skupaj, ko je fokus na rezultatu, zato je idealen predstavnik odličnosti kot vrednote MK Group. K svojemu delu pristopa odgovorno in predano ter je vedno pripravljena na inovativnost, kakor tudi na sodelovanje s sodelavci iz celotnega sistema. Sodeluje pri vseh pomembnejših projektih v diviziji MK Farming – od postavljanja strategije in sprejemanja strateških odločitev do razvoja zmagovalne kulture znotraj ekipe." - Sanja Savić - finančna direktorica, MK Agriculture - MK Farming

AMBASADOR OPOLNOMOČITVE

"Una Blažević izkoristi vsako priložnost, da se bori za interese podjetij članic Sunoko in na prvo mesto postavlja zaposlene. Una je predana razvoju in pridobivanju novih znanj. Odlikuje jo konstruktiven in argumentiran pristop pri izmenjavi mnenj in razpravah, iskanju novih načinov reševanja izzivov ter izboljšanju procesa razvoja ljudi in timov. Njena podpora delu Sunoka je izjemna, tako na ravni divizije kot na ravni posamezne tovarne." - Una Blažević - vodja kadrovske službe, Sunoko - MK Sugar

AMBASADOR NEPREKIDNEGA RAZVOJA

"Marija Filipović je del Carnexa od leta 2020 kot vodja trženja. Zaradi svojega proaktivnega pristopa k delu, kreativnih idej, strokovnega znanja in izkušenj, ki jih ima, je v veliko oporo prodajnim in marketinškim ekipam. Pravi dokaz, da Marija živi nenehen razvoj kot vrednoto MK Group, je, da jo njeni sodelavci prepoznajo kot nekoga, ki je usmerjen v nenehno izpopolnjevanje tako svojih veščin in znanj kot tudi posameznikov in timov, s katerimi dela. Zato je njen prispevek k učinkovitosti in učinkovitosti celotne organizacije zelo pomemben." - Marija Filipović - vodja marketinga, Carnex - MK Meat

AMBASADOR SINERGIJE

"Gordana Marković se je Carnexu pridružila leta 2007 kot vodja laboratorija in je ponosna da je že druga generacija svoje družine ki dela v tem podjetju članu. Ob usklajenem timskem delu, delo v laboratoriju zahteva hitre in natančne rezultate, zato Gordana sledi razvoju in novostim v svoji stroki. Je potrpežljiva in vedno pripravljena pomagati sodelavcem, zato je prava predstavnica sinergije kot vrednote sistema MK Group." - Gordana Marković - vodja laboratorija, Carnex - MK Meat

»Pri podjetju Carnex sem že 13 let in Carnex mi je drugi dom. Vedno sem se trudil napredovati s podjetjem in prispevati k rasti podjetja. Zame kot tehnologa je najbolj zanimiv del razvoj novega izdelka ali procesa. V takšnih trenutkih na površje pridejo znanje, ustvarjalnost, v nekaterih primerih pa tudi iznajdljivost in vztrajnost. Skupina, katere del sem tudi jaz, in skupina, ki jo vodim, sta sestavljeni iz mladih, ambicioznih ljudi, ki jih vodijo starejši sodelavci in jih pri tem nesebično podpirajo pri delu. Vedno se trudimo vzdrževati pozitivno vzdušje, da bi lahko uspešno premagali vse izzive, s katerimi se včasih soočamo«, - Vladimir Stojanoski, direktor operacij, Carnex

Proces selekcije

Kako zaposlujemo
Če želite biti del MK Group tima, rasti in se razvijati, so vam naša vrata odprta. Do informacij o odprtih pozicijah, tako v MK Group, kot v družbah članicah, lahko pristopite preko naše spletne strani in uradnega LinkedIn profila. Poleg tega imamo partnerstvo z vsemi pomembnejšimi portali za profesionalno oglaševanje in sodelujemo na sejmih zaposlovanja.

V primeru, da trenutno ni odprte pozicije, za katero ste zainteresirani, ali vas zanimajo informacije v zvezi z zaposlitvijo, nas lahko kontaktirati na hr.office@mkgroup.rs
Proces selekcije je različen od pozicije do pozicije in zajema testiranja ter intervjuje.

Kako se prijavite?
Izpolnite aplikacijo z zaznambo, za katero pozicijo konkurirate, Sektor za človeške vire pa jo bo v najkrajšem roku pregledal.

Če imamo odprto pozicijo, ki ustreza Vašem znanju in dleovnim izkupnjam, vas bomo kontaktirali, da bi se dogovorili v zvezi s termini testiranja in/ali intervjuja.
Če trenutno nimamo ustrezne odprte pozicije, bo Vaš življenjepis ostal v naši bazi in vas bomo kontaktirali, ko se odpre pozicija, ki ustreza Vaši izobrazbi, znanju in kompetencah.
Pričakujemo Vas!

Prijava

Soglašam in potrjujem, da sem skladno Zakonu o varstvu osebnih podatkov seznanjen/a z načinom zbiranja osebnih podatkov in da soglašam z obdelavo in hrambo le-teh za navedeni namen ter da je podano soglasje podlaga za MK Skupino za obdelavo osebnih podatkov v procesu selekcije in nabora kandidatov za zaposlitev.