X

Poljoprivredna divizija MK Group je oblast iz koje je ceo sistem izrastao.

MK Agri divizija posluje u okviru svojih tri poddivizija: MK Farming, MK Meat i MK Sugar. Svaka od njih je lider u svom segmentu i zato uvek sa ponosom ističemo njihove rezultate.

MK Farming divizija počiva na četiri stuba: ratarstvo, povrtarsvo, voćarstvo i govedarstvo. Kompanije koje posluju u okviru ove divizije su Agrounija, Flora, MK Agropanonija i Erdevik.

Više

Kada se govori o MK Meat segmentu poslovanja MK Group, govori se o Carnex-u, kompaniji sa tradicijom dužom od 60 godina.

Više

Sunoko je regionalni lider u proizvodnji šećera i jedna od najefikasnijih fabrika za proizvodnju šećera u Evropi.

Više

Razvojni planovi

MK Agri, kao vertikalno organizovan diverzifikovani sistem, gradi čvrstu bazu poslovne stabilnosti, ne samo divizije, već i celog sistema. Dalje razvojne planove realizujemo kroz ostvarivanje održivog poslovanja putem veće efikasnosti i optimizacije procesa, povećanje performansi prodaje. Želimo da sačuvamo konkurentnost i održivost poslovanja ovog, izuzetno važnog sektora, ne samo za našu zemlju već i za ovaj deo Evrope.