X

Poljoprivredna divizija MK Group je oblast iz koje je ceo sistem izrastao. Jedan od najvećih dokaza uspešnosti poslovanja ove divizije je činjenica da je MK Group zaslužna za četvrtinu ukupnog izvoza poljoprivrednih proizvoda Srbije, čime predstavljamo jednog od najvećih poljoprivrednih proizvođača u regiji.

Vrednost ukupnog izvoza na godišnjem nivou iznosi do 300.000.000 eur ili oko 1.500.000 t robe, dok ukupni godišnji robni promet čini 2.900.000 t.
Naša ukupna godišnja proizvodnja gotovih proizvoda je 1.600.000 t robe, a godišnje prevezemo 7.000.000 t robe.

MK Agri divizija posluje u okviru svojih tri poddivizija: MK Farming, , MK Meat i MK Sugar. Svaka od njih je lider u svom segmentu i zato uvek sa ponosom ističemo njihove rezultate.

Kompanije Agrounija, PIK Bečej, MK Agriculture, MK Agropanonija, Carnex Agrar i BD Agro posluju kao deo MK Farming porodice.

Više

Kada se govori o MK Meat segmentu poslovanja MK Group, govori se o Carnex-u, kompaniji sa tradicijom dužom od 60 godina.

Više

Sunoko je regionalni lider u proizvodnji šećera i jedna od najefikasnijih fabrika za proizvodnju šećera u Evropi. Poredeći se sa najvećim evropskim proizvođačima šećera, Sunoko ima najveću EBITDA marginu, koja ukazuje na optimizovan proces proizvodnje i niže troškove u odnosu na konkurente.

Više

Razvojni planovi

MK Agri, kao vertikalno organizovan diverzifikovani sistem, gradi čvrstu bazu poslovne stabilnosti, ne samo divizije, već i celog sistema. Dalje razvojne planove realizujemo kroz ostvarivanje održivog poslovanja putem veće efikasnosti i optimizacije procesa, povećanje performansi prodaje. Želimo da sačuvamo konkurentnost i održivost poslovanja ovog, izuzetno važnog sektora, ne samo za našu zemlju već i za ovaj deo Evrope.