X

Kmetijska divizija MK Group je področje, iz katerega je zrastel cel sistem. Med največje dokaze o uspešnosti poslovanja te divizije sodi dejstvo, da je MK Group zaslužna za četrtino skupnega izvoza kmetijskih izdelkov Srbije, kar nas uvršča med največje kmetijske proizvajalce v regiji.

Vrednost skupnega izvoza na letni ravni znaša do 300.000.000 eur ali okoli 1.500.000 t blaga, skupni letni blagovni promet pa znaša 2.900.000 t.
Naša skupna letna proizvodnja zaključnih izdelkov je 1.600.000 t blaga, letno pa prevezemo 7.000.000 t blaga.

MK Agri divizija posluje v okviru svojih štirih poddivizije:
MK Farming, MK Trading, MK Meat in MK Sugar. Vsaka je vodilna v svojem segmentu in zato vedno s ponosom poudarjamo njihove rezultate.

Družbe Agrounija, PIK Bečej, MK Agriculture, MK Agropanonija in Carnex Agrar poslujejo kot del MK Farming družine.

Više

Pomembni strukturni elementi v kmetijstvu, s katerimi se ustvarja dodana vrednost našega poslovanja, poleg proizvodnje, skladiščenja in industrijske obdelave, so vsekakor tudi trgovina in logistika.

Više

Ko govorimo o MK Meat segmentu poslovanja MK Group, govorimo o Carnexu, družbi s tradicijo daljšo od 60 let.

Više

Sunoko je regionalni lider v proizvodnji sladkorja in ena najbolj učinkoviteih tovarn za proizvodnjo sladkorja v Evropi. V primerjavi z največjimi evropskimi proizvajalci sladkorja, ima Sunoko največjo EBITDA margino, ki kaže na optimiziran proces proizvodnje in učinkovitost, ki je na najvišji ravni.

Više

Razvojni načrti

MK Agri, kot vertikalno organiziran diverzificiran sistem, gradi trdni temelj poslovne stabilnosti, ne samo divizije, temveč tudi celotnega sistema. Nadaljnje razvojne načrte realiziramo skozi uresničevanje trajnostnega poslovanja z večjo učinkovitostjo in optimizacijo procesa, povečanjem performanc prodaje. Želimo ohraniti konkurenčnost in trajnost poslovanja tega izjemno pomembnega sektorja, ne samo za našo državo, temveč tudi za ta del Evrope.