X

MK Energy

V okviru te divizije poslujemo na področju proizvodnje električne energije iz vetra in biomase.
Družbe, ki poslujejo v teh dveh segmentih so MK Fintel Wind in MK Biogas.

MK Fintel Wind

Skupna družba italijanske Fintel Energia Spa in MK Group, je že celo desetletje pionir v proizvodnji električne energije iz vetra na Balkanu in je danes najpomembnejši neodvisni proizvajalec električne energije na energetskem trgu Srbije.

MK Fintel Wind je zgradil in pognal v delo prva 2 vetroparka v Srbiji, ter tretji največji vetropark Košava, zaključuje pa tudi pričetek obratovanja četrtega vetroparka Košava Faza II. Ta družba se ukvarja z razvojem, izgradnjo in upravljanjem visokokvalitetnega portfolija vetronaprav, ki se sestoji iz 13 vetroparkov v severnem in severo-vzhodnem delu Srbije, s skupno načrtovano napeljano kapaciteto od skoraj 1 GW. 500.000 gospodinjstev bo preskrbljeno z elektriko pridobljeno iz vetra. Dosedanje naložbe na nivoju divizije znašajo 150.000.000 eur, skupni načrtovani nivo investicij v vse vetroparke pa je 1.000.000.000 eur.

MK Biogas

MK Group, s svojo družbo, članico MK Biogas, vstopa na področje proizvodnje električne energije iz biomase. Trenutno do dela v projektni fazi. Po načrtih bo elektrana za biomaso pričela z delom v začetku leta 2020, pričakujemo pa, da bo s prozvodnjo elektrike pričela septembra istega leta.

Bioplin je edini prenovljivi vir energije, ki je primeren za proizvodnjo elektrike, toplotne energije, plina in tekočih goriv. Pridobi se iz prenovljivih surovin, kot so koruza, žita, trava, organski odpad iz živilske industrije in gnojiva.
S proizvodnjo električne energije iz biomase bomo ustvarili učinkovito in trajnostno poslovanje, istočasno pa bomo prispevali k varstvu okolja, kar je ena temeljnih vrednot in ciljev našega poslovanja.

Razvojni načrti

Načrti MK Group so na tem področju usmerjeni v osredotočenost v trajnostni razvoj Srbije in ustvarjanje bolj zdravega okolja, skozi ustvarjanje čistih in pametnih energetskih rešitev.