X

MK Farming

Kompanije Agrounija, PIK Bečej, MK Agriculture, MK Agropanonija i Carnex Agrar.

Osrednje dejavnosti v katerih v okviru farming divizije so:
poljedelska proizvodnja
proizvodnja in skladiščenje sadja (jablanišče)
proizvodnja in predelava zelenjave
govedoreja
ribištvo
vinogradništvo in proizvodnja vina

Poljedelska proizvodnja
Obdelujemo več kot 20.000 ha zemlje v Vojvodini.
Ko gre za poljedelstvo, 45% skupne površine v lasti MK Group, katero obdelujemo, je pod sistemi za namaknje, kar je veliko nad povprečjem v Srbiji (2%). Skoraj 70% skupne površine zemljišča je prvega in drugega razreda. Z uporabo sistema dvojne setve, na istih parcelah, v času različnih vegetacijskih obdobij med letom sejemo in žanjemo različne kulture, s čimer ustvarjamo večjo proizvodnjo in maksimalne dohodke ob optimalnih stroških.

Vse članice MK Farming divizije obdelujejo več kot 15 različnih vrst setev, med katerimi so strateško najpomembnejše - sladkorna repa, koruza, pšenica. Skupna proizvodnja vseh poljedelskih setev na letnem nivoju znaša od 400.000 do 700.000 t.

Proizvodnja in skladiščenje sadja
Jablanišče, ki zajema 84 ha, ima najsodobnejšo opremo – kapljični sistem za namakanje, mrežo proti toči in sistem proti zmrzovanju. V obdobju od l. 2014 do danes smo investirali več kot 15.000.000 eur v sadike jablan, opremo in hladilnik.
Proizvodnja jabolk iz sadovnjaka dobi dodatno vrednost, v pogledo tehnoloških in logističnih performanc, skozi hranjenje v najsodobnejšem hladilniku skupne skladiščne kapacitete 15.300 t. Na ta način imamo možnost hraniti in obdržati jabolka popolno sveža tudi do 10 mesecev po obiranu, ob 30% privarčevanju v potrošnji električne energije.

Proizvodnja in predelava zelenjave
Na 1.497 ha obdelovalnega zemljišča gojimo zelenjavo (stročji fižol, grah, koruzo, krompir), katero potem obdelujemo in zmrznemo v tovarni za predelavo zelenjave Flora – PIK Bečej, ki je družba s 60-letno tradicijo. Letna prodaja znaša 16.000 t zmrznjene in konzervirane zelenjave blagovne znamke Flora, ki jo distribuiramo ne samo v Srbiji in regiji, ampak tudi v celem svetu. PIK Bečej, oziroma Flora, nenehno širi portfolio zelenjave, katero goji, hrani in obdeluje, in je ravno zato investirano 2.300.000 eur v9.500 t skladiščnih kapacitet sodobnega hladilnika te tovarne.

Govedoreja
V proizvodni strukturi kmetijstva ima živinorejska proizvodnja zelo pomembno vlogo, saj brez stabilne in razvite živinorejske proizvodnje (v okviru katere govedoreja zajema več kot 40%) ni razvitega kmetijstva.
Ko gre za govedarstvo, imamo 1.375 Holstein Friesian molznih krav z visoko donosnostjo mleka. Letna proizvodnja mleka po kravi je 7.875 litrov, od skupaj 10.000.000 litrov mleka letno, 70% je mleko ekstra razreda.

1000 zaposlenih

Finančni indikatorji 2019 u 000 EUR:
Dohodek 49.118
EBITDA 7.098

Skupne naložbe na nivoju divizije 132.000.000 eur. Pomembne naložbe v sisteme za namakanje in modernizacijo opreme ter strojev.
Samo v zadnjih petih letih smo investirali 82.000.000 eur.

Ribištvo
V ribniku površine 655 ha, letno proizvedemo in na trg dostavimo oko 308 t konzumne ribe visoke kakovosti.
Poleg tega, ima ribnik opremljene objekte za športni ribolov in lovski turizem, ter ustrezen gostinski objekt, ki je priljubljena izletniška točka turistov in športnih ribičev.

Vinogradništvo in proizvodnja vina
V letu 2012 smo postali bogatejši za še eno članico, vinsko klet Erdevik, s čimer je MK Group stopila na področje vinogradništva in proizvodnje vina. Vinska klet je opremljena z najbolj kvalitetno procesno opremo in kapacitetami za predelavo grozdja ter proizvodnjo vina. Trenutno razpolaga s 16,5 ha lastnih vinogradov in 30 ha zemljišča v partnerstvu s kooperanti. Skladiščne zmogljivosti na tem področju so 3.000.000 litrov vina.

Razvojni načrti

Naš razvoj v okviru farming divizije vidimo v trajnostnem poslovanju, skozi večjo učinkovitost in povečanje hitrosti operacij in uvajanju sodobnih tehnologij skozi sistem preciznega kmetijstva, uporabi fleet management platforme, nadaljnji optimizaciji strukture setve, odpiranju novih faz hladilnika jabolk, nadaljnji sinergiji med divizijami.