X

MK Farming

Divizija MK Farming sloni na štirih stebrih: poljedelstvo, zelenjadarstvo, sadjarstvo in govedoreja. V okviru te divizije delujejo podjetja Agrounija, Flora, MK Agropanonija in Erdevik.
Vodilni položaj v srbskem kmetijstvu ima divizija MK Farming pionirskim prizadevanjem na področju digitalizacije kmetijstva in nenehnim inovacijam, zahvaljujoč katerim dosega pridelke nad povprečjem Srbije.
Glavne dejavnosti, s katerimi delujemo v okviru kmetijske divizije so:
Kmetijska proizvodnja
Pridelava in skladiščenje sadja (jablane)
Pridelava in predelava zelenjave
Govedoreja
Vinogradništvo in pridelava vina


Kmetijska proizvodnja

Kada je ratarstvo u pitanju, obrađujemo više od 13.500 ha zemlje u Vojvodini, a 70% ukupne površine MK Group koju obrađujemo je pod sistemima za navodnjavanje, što je značajno iznad proseka u Srbiji (2%). Kar zadeva kmetijstvo, v Vojvodini obdelujemo več kot 13.500 ha zemlje, 70 % vseh površin MK Group, ki jih obdelujemo, pa je pod namakalnimi sistemi, kar je bistveno nad povprečjem v Srbiji (2 %). Skoraj 70 % celotne površine je I in II razreda. S sistemom dvojne setve na istih parcelah v različnih vegetacijskih obdobjih med letom sejemo in pobiramo različne pridelke, s čimer dosegamo večjo pridelavo in maksimalen dohodek ob optimalnih stroških.
Vse članice divizije MK Farming gojijo več kot 15 različnih vrst poljščin, med katerimi so strateško najpomembnejše sladkorna pesa, koruza in pšenica. Skupna letna proizvodnja vseh kmetijskih in zelenjadnih pridelkov znaša 250.000 ton.

Pridelava in skladiščenje sadja

Prodaja znaša 15.000 ton izdelkov.
Nasad jablan, ki obsega 85 ha, je opremljen z najsodobnejšo opremo - kapljičnim namakalnim sistemom, mrežo proti toči in sistemom proti zmrzovanju. Ko gre za Agrounio in naš nasad jabolk, smo vložili 2 milijona evrov v najsodobnejšo opremo za kalibracijo in pakiranje jabolk. Agrounija pridela 6.500 ton jabolk, ki jih izvaža v več kot 25 držav na 3 celinah. Pridelava jabolk iz sadovnjakov pridobi dodano vrednost v tehnološkem in logističnem smislu s skladiščenjem v najsodobnejši hladilnici s skupno skladiščno kapaciteto 7.500 ton. Na ta način imamo možnost skladiščiti in ohranjati popolnoma sveža jabolka do 10 mesecev po obiranju s 30% prihrankom pri porabi električne energije.

Finančni indikatorji 2021 u 000 EUR:
Dohodek 54.000
EBITDA 13.000

Skupne naložbe na nivoju divizije 132.000.000 eur. Pomembne naložbe v sisteme za namakanje in modernizacijo opreme ter strojev.
Samo v zadnjih petih letih smo investirali 82.000.000 eur.

Pridelava in predelava zelenjave

Na 1497 ha obdelovalnih površin pridelujemo zelenjavo (stročji fižol, grah, sladka koruza, krompir), ki jo v predelovalnici zelenjave Flora, podjetju s 60-letno tradicijo, dodatno predelamo in zamrznemo. Letna prodaja znaša 15.000 t zamrznjene in konzervirane zelenjave pod blagovno znamko Flora, ki jo poleg Srbije in regije distribuiramo tudi na trgih Bližnjega vzhoda, Severne Afrike in Južne Amerike. Flora nenehno širi portfelj zelenjave, ki jo prideluje, skladišči in predeluje, in prav zato smo v 9.500 t skladiščne kapacitete sodobne hladilnice te tovarne vložili 2.300.000 evrov. Odkupili smo tudi nepremičnino podjetja ABC iz Ruskega Krsturja, rekonstrukcija te hladilnice pa že poteka.

Govedoreja

V proizvodni strukturi kmetijstva ima živinoreja zelo pomembno vlogo, saj brez stabilne in razvite živinoreje (v kateri govedoreja predstavlja več kot 40 %) ni razvitega kmetijstva. Na kmetiji v Bečeju imamo 950 krav molznic, letno pa oddamo več kot 9 milijonov litrov mleka. Avtomatski molzni sistem je najpomembnejša naložba, ki smo jo doslej imeli v govedorejski industriji in trenutno pokriva 70 % proizvodnje. Prav tako trenutno obratuje 6 mlekomatov, v načrtu pa je nabava še 4.

Vinogradništvo in pridelava vina

V letu 2012 smo postali bogatejši za še eno članico, klet Erdevik, s katero je MK Group vstopila na področje vinogradništva in vinarstva. Klet je opremljena z najkvalitetnejšo predelovalno opremo in bivalnimi prostori za predelavo grozdja in pridelavo vina. Ima 16,5 ha lastnih vinogradov, skladiščne zmogljivosti kleti pa znašajo 3.000.000 litrov vina.

Razvojni načrti

Naš razvoj v okviru farming divizije vidimo v trajnostnem poslovanju, skozi večjo učinkovitost in povečanje hitrosti operacij in uvajanju sodobnih tehnologij skozi sistem preciznega kmetijstva, uporabi fleet management platforme, nadaljnji optimizaciji strukture setve, odpiranju novih faz hladilnika jabolk, nadaljnji sinergiji med divizijami.