X

Ova divizija u okviru MK Group deluje u oblastima bankarskog poslovanja i pružanja brokerskih usluga.

Imovina na nivou divizije 3.600.000.000 eur

Kapital na nivou divizije 700.000.000 eur

Broj ekspozitura na nivou divizije 78

AIK Banka, Srbija

AIK Banka je stabilna, pouzdana i jaka domaća finansijska institucija koja pruža visok nivo bankarskih usluga. Banka teži da bude ključni igrač na finansijskom tržištu po pitanju uvođenja novih tehnologija na bankarsko tržište, kao i inovativnih proizvoda i usluga, uz konstantnu usmerenost na zahteve i potrebe klijenata. Uzimajući u obzir ostvarene rezultate, AIK Banka je pozicionirana kao jedan od lidera na domaćem bankarskom tržištu.
Stoprocentnom akvizicijom Gorenjske banke, AIK banka je prva domaća banka koja napravila ovu vrstu iskoraka u EU što je važno za sveobuhvatni rast i razvoj domaće privrede.

742 zaposlenih

Bilansna suma 1.800 mln eur

Kapital 500 mln eur

Depoziti klijentima 1.200 mln eur

Racia adekvatnosti kapitala 26,99%

Profit pre oporezivanja 54.200.000 eur

Plasmani klijentima preko 1.100.000 eur

Gorenjska Banka, Slovenija

2019. godine je ostvarena akvizicija 100% Gorenjske banke, koja je jedna od 10 najboljih banaka u Sloveniji. Banka je u 2018. godini zabeležila značajan rast rezultata, što je potvrđeno i kroz tržišno učešće od 4,7% u 2018. godini.

415 zaposlenih

Bilansna suma 1.800 mln eur

Kapital 210 mln eur

Depoziti klijentima 1.500 mln eur

Racia adekvatnosti kapitala 16,2%

Profit pre oporezivanja 20.700.000 eur

Plasmani klijentima 1.100.000 eur

M&V Investments

M&V Investments, osnovana 1995. godine, je kompanija koja se bavi brokerskim poslovima i berzanskom robom.

Razvojni planovi

Razvojni planovi na nivou MK Finance divizije usmereni su na ostvarivanje održivog rasta koristeći poslovne prilike, kako za organski rast, tako i za potencijalne akvizicije na domaćem tržištu i inostranom tržištu. Pažnja je okrenuta stabilnom i održivom modelu efikasnog poslovanja, jačanju pozicije kroz proces daljeg unapređenja ponude na polju digitalnih usluga i pojačanih aktivnosti pruženih kroz digitalne kanale.

Jačajući svoju regionalnu prisutnost, dok istovremeno stvaramo mogućnost da klijentima i na teritoriji Evropske unije ponudimo kvalitetne proizvode i usluge, nastavljamo da gradimo pozicioniranost prepoznatljive i jake bankarske institucije u ovom delu Evrope.