X

MK Finance

Ta divizija v okviru MK Group deluje na področjih bančnega poslovanja in borzno-posredniških storitev.

Lastnina na nivoju divizije 3.600.000.000 eur

Kapital na nivoju divizije 700.000.000 eur

Število podružnic na nivoju divizije 78

AIK Banka, Srbija

AIK Banka je stabilna, zanesljiva in močna domača finančna inštitucija, ki omogoča visok nivo bančnih storitev. Banka si prizadeva biti ključni dejavnik na finančnem trgu glede uvajanja novih tehnologij na bančnem trgu, inovativnih proizvodov in storitev, ob nenehni usmerjenosti na zahteve in potrebe uporabnikov. Glede na ustvarjene rezultate, je AIK Banka pozicionirana kot ena vodilnih na domačem bančniškem trgu.
S stoprocentno akvizicijo Gorenjske Banke, je AIK Banka prva domača banka, ki je opravilo to vrsto vstopa v EU, kar je pomembno za vsesplošno rast in razvoj domačega gospodarstva.

742 zaposlenih

Bilančna vsota 1.800 mln eur

Kapital 500 mln eur

Depoziti uporabnikom 1.200 mln eur

Racio ustreznosti kapitala 26,99%

Profit pred obdavčitvijo 54.200.000 eur

Plasmaji uporabnikom preko 1.100.000 eur

Gorenjska Banka, Slovenija

Leta 2019 je ustvarjena akvizicija 100% Gorenjske Banke, ki je ena od 10 najboljših bank v Sloveniji. Banka je v letu 2018 zabeležila pomembno rast rezultatov, kar je potrjeno tudi skozi tržno udeležbo od 4,7% v letu 2018.

415 zaposlenih

Bilančna vsota 1.800 mln eur

Kapital 210 mln eur

Depoziti uporabnikom 1.500 mln eur

Racio ustreznosti kapitala 16,2%

Profit pred obdavčitvijo 20.700.000 eur

Plasmaji uporabnikom preko 1.100.000 eur

M&V Investments

M&V Investments, ustanovljena leta 1995 je družba, ki se ukvarja z borzno-posredniškimi posli in borznim poslovanjem.

Razvojni načrti

Razvojni načrti na nivoju MK Finance divizije so usmereni k uresničevanju trajnostne rasti, z uporabo poslovnih priložnosti, tako za organsko rast, kakor za potencialne akvizicije na domačem in tujem, stabilen in trajnostni model učinkovitega poslovanja, krepitev pozicije skozi proces nadaljnjega izboljšanja ponudbe na področju digitalnih storitev in okrepljenih dejavnosti, ponujenih skozi digitalne kanale.

S krepitvijo svoje regionalne navzočnosti in ustvarjanjem novih možnosti, da tudi uporabnikom na območju Evropske unije ponudimo kvalitetne proizvode in storitve, nadaljujemo graditi pozicioniranost prepoznavne in močne bančne inštitucije v tem delu Evrope.