X

Sunoko je regionalni lider u proizvodnji šećera i jedna od najefikasnijih fabrika za proizvodnju šećera u Evropi. Poredeći se sa najvećim evropskim proizvođačima šećera, Sunoko ima najveću EBITDA marginu, koja ukazuje na optimizovan proces proizvodnje i efikasnost koja je na najvišem nivou.
Na nivou ove divizije prerađujemo u proseku 1,8 miliona tona šećerne repe, koja se seje na blizu 30.000 ha obradive površine, a godišnje proizvedemo oko 300.000 t šećera.

U okviru šećerne divizije posluju proizvodni centri:

Sunoko, Vrbas
Kompanija osnovana 1912. godine, poseduje dnevni kapacitet prerade šećerne repe 7.500 t.

Sunoko, Kovačica
Kompanija osnovana 1975. godine, poseduje dnevni kapacitet prerade šećerne repe 7.000 t.

Sunoko, Pećinci
Kompanija osnovana 1976. godine, poseduje dnevni kapacitet prerade šećerne repe 8.000 t.

Proizvodni program ove divizije obuhvata fini kristal šećer, prirodni smeđi šećer i šećer u prahu. Pored toga, tu su i ostali nusproizvodi šećerne repe: repin rezanac i melasa.

Istraživačko-razvojni centar
• Prvi privatni centar ove vrste u oblasti agrara u Srbiji
• Investicija: 1.500.000 eur
• Najsavremenija laboratorijska oprema

Biogas
• Biogasno postojenje za proizvodnju električne energije
• Investicija: 10.000.000 €
• Proizvodnja električne energije od 2.4 MW/sat

Fabrika alkohola
U Kovačici smo krenuli sa realizacijom nove investicije od 33 miliona evra. Fabrika alkohola proizvodiće potpuno novi proizvod u asortimanu naše kompanije. Planirano je da proizvodnja alkohola, koji ćemo dobijati od kukuruza, počne do kraja 2024. godine. Proizvodni kapacitet biće oko 30 miliona litara godišnje, a alkohol ćemo proizvoditi u 3 oblika: prehrambeni, farmaceutski i bioetanol.

Finansijski indikatori 2021 u 000 EUR:
Prihod 119.000
EBITDA 28.000

Ukupne investicije na nivou divizije 240.000.000 €

Maksimalni godišnji skladišni kapacitet u tonama
Vrbas Kovačica Pećinci
Šećer-Silosi 80.000 80.000 80.000
Šećer-Silosi/podna skladišta 2.000 2.000 2.000
Melasa 33.000 12.000 49.500
Pelatirani suvi rezanac 11.000 12.000 12.000

Razvojni planovi

Kompanija Sunoko, u skladu sa strateškim razvojem i procesom digitalizacije MK Group sistema, kontinuirano radi na efikasnosti u svim segmentima proizvodnje šećera i smanjenju troškova. Cilj je da sačuvamo konkurentnost i održivost poslovanja ovog, za našu zemlju i region, izuzetno važnog sektora.