X

Sunoko je regionalni lider v proizvodnji sladkorja in ena najbolj učinkoviteih tovarn za proizvodnjo sladkorja v Evropi. V primerjavi z največjimi evropskimi proizvajalci sladkorja, ima Sunoko največjo EBITDA margino, ki kaže na optimiziran proces proizvodnje in učinkovitost, ki je na najvišji ravni.
Na nivoju te divizije predelamo tudi do 2.700.000 t sladkorne repe, ki se seje na več kot 30.000 ha obdelujoče površine, letno pa proizvedemo okoli 400.000 t sladkorja, 135.000 t melase in 120.000 t rezanca. Skupna skladiščna kapaciteta za sladkor, skupaj s talnimi skladišči sladkorja znaša 320.000 t.

V okviru sladkorne divizije poslujejo proizvodni centri:

Sunoko, Vrbas
Družba ustanovljena leta 1912, ima dnevno zmogljivost predelave sladkorne repe 7.500 t.

Sunoko, Kovačica
Družba ustanovljena leta 1975, ima dnevno zmogljivost predelave sladkorne repe 7.000 t.

Sunoko, Pećinci
Družba ustanovljena leta 1976, ima dnevno zmogljivost predelave sladkorne repe 8.000 t.

Proizvodni program te divizije zajema fini kristal sladkor, naravni rjavi sladkor, sladkor v prahu ter druge izdelke, stranske proizvode sladkorne repe: repin rezanec in melaso.
Raziskovalno-razvojni center
• Prvo tovrstno zasebno središče na tem območju kmetijstvo v Srbiji
• Naložbe: 1.500.000 eur
• Najsodobnejša laboratorijska oprema
Bioplin
• Obstoj bioplina za proizvodnja električne energije
• Naložbe: 10.000.000 EUR
• Proizvodnja električne energije od 2,4 MW / uro

800 zaposlenih

Finančni indikatorji 2021 u 000 EUR:
Dohodek 119.000
EBITDA 28.000

Skupne naložbe na nivoju divizije 230.000.000 €

Maksimalna letna skladiščna kapaciteta v tonah
Vrbas Kovačica Pećinci
Sladkor-Silosi 80.000 80.000 80.000
Sladkor-magacin/talna skladišča 2.000 2.000 2.000
Melasa 33.000 12.000 49.500
Pelatirani suhi rezanec 11.000 12.000 12.000

Razvojni načrti

Družba Sunoko, v skladu s strateškim razvojem in procesom digitalizacije MK Group sistema, kontinuirano dela na učinkovitosti v vseh segmentih proizvodnje sladkorja in zmanjševanju stroškov. Cilj je ohranjanje konkurenčnosti in trajnosti poslovanja tega, za našo državo in regijo, izjemno pomembnega sektorja. Dolgoročno, za nadaljnjee grajenje profitabilnosti tega področja poslovanja MK Group sistema, je nujna uporaba najnovejših spoznanj in izkušenj ter spoštovanje načel dobre kmetijske prakse.