X

Sunoko je regionalni vodja v proizvodnji sladkorja in ena najučinkovitejših tovarn sladkorja v Evropi. Sunoko ima v primerjavi z največjimi evropskimi proizvajalci sladkorja najvišjo EBITDA maržo, kar kaže na optimiziran proizvodni proces in učinkovitost, ki je na najvišji ravni.
Na ravni te divizije v povprečju predelamo 1,8 milijona ton sladkorne pese, ki je posejana na skoraj 30.000 ha obdelovalnih površin, in letno pridelamo okoli 300.000 ton sladkorja.
V okviru divizije sladkorja delujejo proizvodni centri:

Sunoko, Vrbas
Podjetje, ustanovljeno leta 1912, ima dnevno zmogljivost predelave sladkorne pese 7.500 ton.

Sunoko, Kovačica
Podjetje, ustanovljeno leta 1975, ima dnevno zmogljivost predelave sladkorne pese 7.000 ton.

Sunoko, Pećinci
Podjetje, ustanovljeno leta 1976, ima dnevno zmogljivost predelave sladkorne pese 8.000 ton.

Proizvodni program te divizije obsega fini kristalni sladkor, naravni rjavi sladkor in sladkor v prahu. Poleg tega so tu še drugi stranski proizvodi sladkorne pese: pesni rezanci in melasa.

Center za raziskave in razvoj
• Prvi zasebni center te vrste na področju kmetijstva v Srbiji
• Investicija: 1.500.000 EUR
• Najsodobnejša laboratorijska oprema

Bioplin
• Bioplinarna za proizvodnjo električne energije
• Investicija: 10.000.000 €
• Proizvodnja električne energije 2,4 MW/uro

Tovarna alkohola
V Kovačici smo začeli z realizacijo nove investicije v vrednosti 33 milijonov evrov. Tovarna alkohola bo proizvajala povsem nov izdelek v asortimanu našega podjetja. Načrtuje se, da se bo proizvodnja alkohola, ki ga bodo pridobivali iz koruze, začela do konca leta 2024. Proizvodna zmogljivost bo okoli 30 milijonov litrov letno, alkohol pa bomo proizvajali v 3 oblikah: živilski, farmacevtski in bioetanol.

Finančni indikatorji 2021 u 000 EUR:
Dohodek 119.000
EBITDA 28.000

Skupne naložbe na nivoju divizije 230.000.000 €

Maksimalni godišnji skladišni kapacitet u tonama
Vrbas Kovačica Pećinci
Šećer-Silosi 80.000 80.000 80.000
Šećer-Silosi/podna skladišta 2.000 2.000 2.000
Melasa 33.000 12.000 49.500
Pelatirani suvi rezanac 11.000 12.000 12.000

Razvojni načrti

Kompanija Sunoko, u skladu sa strateškim razvojem i procesom digitalizacije MK Group sistema, kontinuirano radi na efikasnosti u svim segmentima proizvodnje šećera i smanjenju troškova. Cilj je da sačuvamo konkurentnost i održivost poslovanja ovog, za našu zemlju i region, izuzetno važnog sektora.