X

Ovoj diviziji pripadaju kompanije usmerene na pružanje podrške celokupnom MK Group sistemu: MK IT Business Solutions, KMD Security, MK Logistika i Acadia.

MK IT Business Solutions

Kompanija osnovana 2006. godine u Novom Sadu. Preuzima lidersku ulogu u prodaji SAP ERP rešenja i u pružanju konsultantskih usluga u Srbiji, ali i na teritoriji celog zapadnog Balkana. Kroz ulaganje u razvoj i edukaciju zaposlenih, kao i stalno podizanje kvaliteta implementacije, kontinuirano unapređuje korisničko iskustvo sadašnjih i potencijalnih klijenata.

KMD Security

Kompanija osnovana 1997. godine u Novom Sadu. Pruža usluge obezbeđenja, fizičke i tehničke zaštite svih naših objekata.

Acadia

Kompanija pruža konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem.

Razvojni planovi

Razvojni planovi divizije podrške usmereni su ka agilnijem pristupu, digitalizaciji i optimizaciji procesa i poslovanja, kako bismo bili pouzdan oslonac rasta i razvoja čitave MK grupacije.