X

MK Support

V to divizijo sodijo družbe usmerjene v dajanje podpore celotnemu MK Group sistemu: MK IT Business Solutions, Beo Real Estate, KMD Security, Beogradelektro in Pobeda Zara.

MK IT Business Solutions

Družba ustanovljena leta 2006 v Novem Sadu. Prevzema vodilno vlogo v prodaji SAP ERP rešitev in v dajanju konzultantskih storitev v Srbiji, in tudi na področju celega zahodnega Balkana. Skozi naložbo v razvoj in edukacijo zaposlenih, ter nenehno izboljšanje kvalitete implementacije, kontinuirano izboljšuje uporabniške izkušnje sedašnjih in potencialnih uporabnikov.

Beo Real Estate

Družba ustanovljena leta 2008 se ukvarja z vsemi nepremičninami, ki so last MK Group in z njo povezanimi družbami. Osnovna poslovna orientacija te družbe je izdajanje, prodaja in izmenjava nepremičnin.

KMD Security

Družba ustanovljena leta 1997 v Novem Sadu. Omogoča stortve varovanja, fizične in tenične zaščite vseh naših objektov.

Beogradelektro

Družba je specializirana za veletrgovino opreme in naprav elektroenergetike, elektronike in telekomunikacij. Od ustanovitve leta 1945 naprej, je bila vodilna na trgu bivše Jugoslavije. Takšno vodilno poziciju je uspešno obdržala tudi danes v Srbiji, s tendenco vrnitve na trge bivših jugoslovanskih republik in odpranju proti regiji Balkana.

Razvojni načrti

Razvojni načrti divizije podpore so usmerjeni v agilnejši pristop, digitalizacijo in optimizacijo procesov in poslovanja, da bi bili zanesljiva opora rasti in razvoja celotne grupacije.