X

MK Trading

Pomembni strukturni elementi v kmetijstvu, s katerimi se ustvarja dodana vrednost našega poslovanja, poleg proizvodnje, skladiščenja in industrijske obdelave, so vsekakor tudi trgovina in logistika.

Družba Agroglobe, ki je na čelu MK Trading divizije, je največji izvoznik žit in kmetijskih proizvodov v Srbiji. Ustanovljena leta 2004., posluje s svojimi odvisnimi podjetji Granexport, Žito Bačka, Nikšićki mlin, Fabrika stočne hrane Spuž i Banat seme.

Osrednje dejavnosti v okviru trading divizije so:
Zagotavljanje surovin za kmetijsko proizvodnjo
Zagotavljanje skladiščnih kapacitet
Mlinarstvo
Trgovina z naslednjimi izdelki:
     • Žita
     • Oljnice
     • Sladkorna repa
     • Gnojiva in pesticidi
     • Semena
Uvoz in distribucija New Holland kmetijsih strojev in rezervnih delov

Naša družba je zanesljiv partner za 15.000 kmetijskih proizvajalcev. Po vnaprej določenih in dogovorjenih paritetah, z namenom financiranja kmetijske proizvodnje, svojim partnerjem zagotavljamo semena in gnojivo vseh uveljavljenih svetovnih proizvajalcev.

Zagotavljanje skladiščnih kapacitet
Skupna skladiščna kapaciteta naših silosov je 650.000 t, imamo pa tudi dodatne skladiščne kapacitete, ki zajemajo 100.000 m2. Naša mreža od 70 odkupnih točk sodi med najbolj razvite v regiji in obstaja na vsakih 25km v vsej Vojvodini.

Mlinarstvo
Dosedanja proizvodnja je bila na nivoju do 200.000 t pšenične in koruzne moke. Cilj je, da se v prihodnosti fokusiramo na izdelke visoke marže v mlinski industriji – posebne vrste moke in manjša pakiranja.

Trgovina
Skupaj z vsemi povezanimi osebami, ki sedaj poslujejo v okviru družbe Agroglobe, letno izvažamo več kot 600.000 t žit in komponent živinske hrane. Poleg vodilne pozicije v izvozu surovina, so članice te divizije istočasno tudi v samem vrhu izvoza zaključnih izdelkov. Na letnem nivoju ustvarjamo promet od 1.600 000 t blaga.

Uvoz in distribucija New Holland kmetijskih strojev in rezervnih delov
Kot ekskluzivni distributer in serviser na letnem nivoju prodamo mehanizacijo v vrednosti 10.000.000 eur.

603 zaposlenih

Finančni indikatorji 2019 v 000 EUR:
Dohodek 325.298
EBITDA 9.239

Skupne naložbe na nivou divizije 60.000.000 eur

Silosi i skladišni kapaciteti u tonama
Topola (Žitko) 65.000
Vrbas (Žitar) 54.000
Kula 50.410
Pančevo 49.380
Pećinci 30.100
Inđija 27.960
Sečanj 26.000
Sremska Mitrovica 25.800
Ostali 321.350
Ukupno 650.000

Razvojni načrti

Smo stabilen in zanesljiv partner vseh naših poslovnih sodelavcev in v kontinuiteti delamo načrte za prihodnost.
V okviru trading divizije, so naši razvojni načrti usmerjeni v naložbe v proizvodnjo naše blagovne znamke sončnic in hibridov koruznega semena, trgovino z deželami v razvoju, naložbe v nova odkupna mesta.