X

Miodrag Kostić

Predsednik i osnivač MK Group

Postavio je viziju 1983. godine i od tada je MK Group postala sistem od koga se uči, partner u koga se veruje i oslonac na koji se računa. Svih godina cilj je bio stvoriti jaku kompaniju koja stvara dodatu vrednost, kreira mogućnosti i šanse za sredinu u kojoj deluje, otvara prilike za rad i razvoj svakog pojedinca koji sa MK Group sarađuje. Za svoje preduzetničke poduhvate, rad, doprinose i filantropiju dobitnik je brojnih priznanja širom Evrope.

Aleksandar Kostić

Potpredsednik MK Group

6 godina je deo tima. Odgovoran je za efikasno i efektivno poslovanje i pravilno upravljanje resursima. Aktivno je uključen u definisanje strategije holdinga, a sa ostatkom tima radi na sprovođenju vizije predsednika korporacije.

Mihailo Janković

Generalni direktor MK Group
Član Odbora direktora

Mihailo Janković ima bogato iskustvo u oblasti poslovne i strateške transformacije kompanija, koje omogućava njihov održiv rast i razvoj poslovanja. Zajedno sa potpredsednikom MK Group Aleksandrom Kostićem i top menadžmentom kompanije radi na definisanju i sprovođenju korporativne strategije i investicione politike, kao i ostvarenju naših poslovnih ciljeva u zemlji i regionu.

Jovan Purar

Direktor društva i direktor sektora pravnih i opštih poslova
Član Odbora direktora

Punih 18 godina predstavlja kompaniju pred sudstvom, državnim i javnim institucijama. Zahvaljujući predanom radu tima i njega lično, kompanija MK Group je u svim akvizicijama i poslovnim poduhvatima imala čvrste potvrde legitimiteta na evropskom tržištu i šire.

Andrija Vuković

Direktor društva i direktor resora za finansije i rizike MK Group
Član Odbora direktora

Aktivno učestvuje u definisanju strategije finansijskog sektora i obezbeđivanju finansijske stabilnosti MK Group. Odgovoran je za organizaciju i kontrolu aktivnosti i resursa u okviru naše tri ključne oblasti poslovanja: agrar, turizam i bankarstvo. Pre nego što se je postao deo MK Group sistema, bio je u bankarskoj industriji više od decenije.

Aleksandra Stojanović

Direktor sektora korporativnih poslova MK Group
Član Odbora direktora

Već čitavu deceniju je deo kompanije. Odgovorna je za održavanje i unapređenje dobrih odnosa sa svim relevantnim interesnim grupama, uključujući vladine i nevladine organizacije, poslovnu zajednicu, kao i donosioce odluka u medijima. Dodatno, zadužena je za unapređenje poslovanja holdinga, ali i izgradnju reputacije kompanije u javnosti.

Marina Rakić

Direktor sektora za ljudske resurse MK Group
Član Odbora direktora

Marina Rakić ima veliko iskustvo u oblasti ljudskih resursa, fokus joj je na pozitivnom iskustvu zaposlenih i kreiranju kulture najpoželjnijeg poslodavca. Pruža podršku poslovnoj strategiji radom na kreiranju pobedničke kulture, vrednosti, kompetencija, kao i razvojem procesa u oblasti merenja učinka, nagrada, talenata i edukacije.

Dejan Cupać

Direktor za IT i tehnologiju MK Group
Član Odbora direktora

Dugogodišnje iskustvo sticao je u IT sektoru različitih bankarskih sistema. U okviru MK Group, odgovoran je za digitalizaciju poslovanja, razvoj i implementaciju novih rešenja, kao i definisanje strategije informacionih tehnologija.

Luka Bjeković

Direktor odeljenja za spajanje i akvizicije MK Group

Tokom skoro decenije rada u kompaniji sproveo je više desetina uspešnih akvizicija čime je doprineo razvoju portfolija kompanija. Njegov zadatak je da prepozna dobre prilike na tržištu i brzom reakcijom proširuje različite segmente poslovanja MK Group.

Slobodan Košutić

Rukovodilac divizije MK Sugar

Svoje znanje i iskustvo prenosi na strateški razvoj kompanije Sunoko, čije tri šećerane godišnje prerade i do 2.700.000 tona šećerne repe.

Ivan Zeković

Generalni direktor Carnexa

Od 1. januara 2022. upravlja kompanijom Carnex sa fokusom na unapređenje poslovnih procesa i rezultata i dalje osnaživanje tržišne pozicije Carnexa.

Miloš Mijović

Rukovodilac divizije MK Farming

Radi na sinhronizaciji svih poljoprivrednih procesa i implementaciji novih tehnologija kojima će kompanija ostvarivati maksimalne prihode uz optimalne troškove na svim parcelama koje MK Farming obrađuje.