X

Miodrag Kostić

Predsednik i osnivač MK Group

Postavio je viziju 1983. godine i od tada je MK Group postala sistem od koga se uči, partner u koga se veruje i oslonac na koji se računa. Svih godina cilj je bio stvoriti jaku kompaniju koja stvara dodatu vrednost, kreira mogućnosti i šanse za sredinu u kojoj deluje, otvara prilike za rad i razvoj svakog pojedinca koji sa MK Group sarađuje. Za svoje preduzetničke poduhvate, rad, doprinose i filantropiju dobitnik je brojnih priznanja širom Evrope.

Aleksandar Kostić

Potpredsednik MK Group

6 godina je deo tima. Odgovoran je za efikasno i efektivno poslovanje i pravilno upravljanje resursima. Aktivno je uključen u definisanje strategije holdinga, a sa ostatkom tima radi na sprovođenju vizije predsednika korporacije.

Mihailo Janković

Generalni direktor MK Group
Član Odbora direktora

Mihailo Janković ima bogato iskustvo u oblasti poslovne i strateške transformacije kompanija, koje omogućava njihov održiv rast i razvoj poslovanja. Zajedno sa potpredsednikom MK Group Aleksandrom Kostićem i top menadžmentom kompanije radi na definisanju i sprovođenju korporativne strategije i investicione politike, kao i ostvarenju naših poslovnih ciljeva u zemlji i regionu.

Jovan Purar

Direktor društva i direktor sektora pravnih i opštih poslova
Član Odbora direktora

Punih 18 godina predstavlja kompaniju pred sudstvom, državnim i javnim institucijama. Zahvaljujući predanom radu tima i njega lično, kompanija MK Group je u svim akvizicijama i poslovnim poduhvatima imala čvrste potvrde legitimiteta na evropskom tržištu i šire.

Verica Teofilović

V.d. direktora resora za finansije i rizike MK Group
Član Odbora direktora

Aktivno učestvuje u definisanju strategije finansijskog sektora i obezbeđivanju finansijske stabilnosti MK Group. Odgovorna je za organizaciju i kontrolu aktivnosti i resursa u okviru naše tri ključne oblasti poslovanja: agrar, turizam i energetika.

Aleksandra Stojanović

Direktor sektora korporativnih poslova MK Group
Član Odbora direktora

Već čitavu deceniju je deo kompanije. Odgovorna je za održavanje i unapređenje dobrih odnosa sa svim relevantnim interesnim grupama, uključujući vladine i nevladine organizacije, poslovnu zajednicu, kao i donosioce odluka u medijima. Dodatno, zadužena je za unapređenje poslovanja holdinga, ali i izgradnju reputacije kompanije u javnosti.

Danijela Havrilčak

V.d. direktora sektora za ljudske resurse MK Group
Član Odbora direktora

Danijela Havrilčak ima veliko iskustvo u oblasti ljudskih resursa, fokus joj je na pozitivnom iskustvu zaposlenih i kreiranju kulture najpoželjnijeg poslodavca. Pruža podršku poslovnoj strategiji radom na kreiranju pobedničke kulture, vrednosti, kompetencija, kao i razvojem procesa u oblasti merenja učinka, nagrada, talenata i edukacije.

Dejan Cupać

Direktor za IT i tehnologiju MK Group
Član Odbora direktora

Dugogodišnje iskustvo sticao je u IT sektoru različitih bankarskih sistema. U okviru MK Group, odgovoran je za digitalizaciju poslovanja, razvoj i implementaciju novih rešenja, kao i definisanje strategije informacionih tehnologija.

Luka Bjeković

Direktor odeljenja za spajanje i akvizicije MK Group

Tokom skoro decenije rada u kompaniji sproveo je više desetina uspešnih akvizicija čime je doprineo razvoju portfolija kompanija. Njegov zadatak je da prepozna dobre prilike na tržištu i brzom reakcijom proširuje različite segmente poslovanja MK Group.

Slobodan Košutić

Rukovodilac divizije MK Sugar

Svoje znanje i iskustvo prenosi na strateški razvoj kompanije Sunoko, čije tri šećerane godišnje prerade i do 2.700.000 tona šećerne repe.

Ivan Zeković

Generalni direktor Carnexa

Od 1. januara 2022. upravlja kompanijom Carnex sa fokusom na unapređenje poslovnih procesa i rezultata i dalje osnaživanje tržišne pozicije Carnexa.

Miloš Mijović

Rukovodilac divizije MK Farming

Radi na sinhronizaciji svih poljoprivrednih procesa i implementaciji novih tehnologija kojima će kompanija ostvarivati maksimalne prihode uz optimalne troškove na svim parcelama koje MK Farming obrađuje.

Povodom 40 godina poslovanja, liderski tim MK Group osvrnuo se na dosadašnje rezultate i predstavio nove projekte i investicije naše kompanije koje ćemo realizovati u naredne tri godine.