X

Miodrag Kostić

Predsednik i osnivač MK Group

Postavio je viziju 1983. godine i od tada je MK Group postala sistem od koga se uči, partner u koga se veruje i oslonac na koji se računa. Svih godina cilj je bio stvoriti jaku kompaniju koja stvara dodatu vrednost, kreira mogućnosti i šanse za sredinu u kojoj deluje, otvara prilike za rad i razvoj svakog pojedinca koji sa MK Group sarađuje. Za svoje preduzetničke poduhvate, rad, doprinose i filantropiju dobitnik je brojnih priznanja širom Evrope.

Aleksandar Kostić

Potpredsednik MK Group

6 godina je deo tima. Odgovoran je za efikasno i efektivno poslovanje i pravilno upravljanje resursima. Aktivno je uključen u definisanje strategije holdinga, a sa ostatkom tima radi na sprovođenju vizije predsednika korporacije.

Jovan Purar

Direktor društva i direktor resora za pravne i korporativne poslove MK Group

Punih 18 godina predstavlja kompaniju pred sudstvom, državnim i javnim institucijama. Zahvaljujući predanom radu tima i njega lično, kompanija MK Group je u svim akvizicijama i poslovnim poduhvatima imala čvrste potvrde legitimiteta na evropskom tržištu i šire.

Andrija Vuković

Direktor društva i direktor resora za finansije i rizike MK Group

Aktivno učestvuje u definisanju strategije finansijskog sektora i obezbeđivanju finansijske stabilnosti MK Group. Odgovoran je za organizaciju i kontrolu aktivnosti i resursa u okviru naše tri ključne oblasti poslovanja: agrar, turizam i bankarstvo. Pre nego što se je postao deo MK Group sistema, bio je u bankarskoj industriji više od decenije.

Aleksandar Bijelić

Direktor sektora za digitalizaciju i razvoj poslovanja MK Group

Zadužen je za optimizaciju poslovnih procesa, veću agilnost i prilagodljivost celokupnog sistema tržišnim digitalnim promenama.

Luka Bjeković

Direktor odeljenja za spajanje i akvizicije MK Group

Tokom skoro decenije rada u kompaniji sproveo je više desetina uspešnih akvizicija čime je doprineo razvoju portfolija kompanija. Njegov zadatak je da prepozna dobre prilike na tržištu i brzom reakcijom proširuje različite segmente poslovanja MK Group.

Aleksandra Stojanović

Direktor sektora korporativnih poslova MK Group

Već čitavu deceniju je deo kompanije. Odgovorna je za održavanje i unapređenje dobrih odnosa sa svim relevantnim interesnim grupama, uključujući vladine i nevladine organizacije, poslovnu zajednicu, kao i donosioce odluka u medijima. Dodatno, zadužena je za unapređenje poslovanja holdinga, ali i izgradnju reputacije kompanije u javnosti.

Zorica Todorović

Direktor sektora ljudskih resursa MK Group

Zadužena je za organizacionu strukturu, kao i strategiju ljudskih resursa koja je pre svega usmerena na profesionalni razvoj, motivisanost i zadovoljstvo zaposlenih.

Božidar Kostić

Rukovodilac divizije MK Trading

Već 15 godina uspešno rukovodi najvećom srpskom kompanijom koja se bavi trgovinom i logistikom - Agroglobe. Njegov tim zaslužan je za realizaciju četvrtine ukupnog izvoza poljoprivrednih proizvoda Srbije.

Strahinja Marjanović

Rukovodilac divizije MK Farming

Radi na sinhronizaciji svih poljoprivrednih procesa i implementaciji novih tehnologija kojima će kompanija ostvarivati maksimalne prihode uz optimalne troškove na svim parcelama koje MK Farming obrađuje.

Mohan Shrestha

Rukovodilac divizije MK Meat

Pridružio se timu u godini jubileja kompanije Carnex sa ambicioznim planovima vezanim za uvođenje i potpunu primenu svetskih standarda poslovanja u industriji mesa.

Slobodan Košutić

Rukovodilac divizije MK Sugar

Svoje znanje i iskustvo prenosi na strateški razvoj kompanije Sunoko, čije tri šećerane godišnje prerade i do 2.700.000 tona šećerne repe.

Jelena Galić

Predsednica Izvršnog Odbora AIK Banke i Nadzornog odbora Gorenjske Banke

Predvodi diviziju MK Finance, jednu od najprofitabilnijih bankarskih grupa u Jugoistočnoj Evropi. Na čelu ove grupacije, već petu godinu zaredom, jača prisutnost i regionalno širenje finansijske divizije predvodeći konsolidaciju bankarskog sektora ne samo u našoj zemlji, već i u regionu. Uspešna akvizicija Gorenjske Banke je samo jedna od potvrda ove strateške opredeljenosti.