X

Miodrag Kostić

Predsednik in ustanovitelj MK Group

Postavil je vizijo leta 1983 in od tedaj je MK Group postal sistem, od katerega se uči, partner, v katerega se verjame in podpora, na katero se računa. Vsa ta leta je cilj bil ustanoviti močno družbo, ki ustvarja dodano vrednost, kreira možnosti in priložnosti za okolje, v katerem deluje, odpira priložnosti za delo in razvoj vsakega posameznika, ki sodeluje z MK Group. Za svoje podjetniške dosežke, delo, doprinose in filantropijo je prejemnik številnih priznanj v vsej Evropi.

Aleksandar Kostić

Podpredsednik MK Group

6 let je del tima. Odgovoren je za učinkovito in efektivno poslovanje ter pravilno upravljanje z resursi. Je aktivno vključen v definiranje strategije holdinga, s timom pa dela na udejanjanju vizije predsednika korporacije.

Mihailo Janković

Generalni direktor MK Group
Član direktorskega odbora

Mihailo Janković ima bogate izkušnje na področju poslovanega in strateškega preoblikovanja podjetij, kar omogoča njihovo trajnostno rast in razvoj poslovanja. Skupaj s podpredsednikom MK Group Aleksandrom Kostićem in najvišjim vodstvom podjetja dela na opredeljevanju in izvajanju korporativne strategije in naložbene politike ter doseganju naših poslovnih ciljev v državi in regiji.

Jovan Purar

Direktor družbe in direktor resorja za pravne zadeve MK Group
Član direktorskega odbora

Že 18 let predstavlja družbo pred sodstvom, državnimi in javnimi inštitucijami. Zahvaljujoč predanemu delu tima in njega osebno, je družba MK Group v vseh akvizicijah in poslovnih dejavnostih imela trdno potrjeno legitimiteto na evropskem trgu in širše.

Andrija Vuković

Direktor družbe in direktor področja za finance in tveganja MK Group
Član direktorskega odbora

Aktivno sodeluje pri določanju strategije finančnega sektorja in zagotavljanju finančne stabilnosti MK Group. Odgovoren je za organizacijo in nadzor aktivnosti virov v okviru naših treh ključnih področij poslovanja: kmetijstvo, turizem in bančništvo. Preden je postal del MK Group sistema je delal v bančništvu več kot desetletje.

Aleksandra Stojanović

Direktorica sektorja korporativnih zadev MK Group
Član direktorskega odbora

Že celo desetletje je del družbe. Odgovorna je za vzdrževanje in izboljšanje dobrih odnosov z vsemi relevantnimi interesnimi skupinami, skupaj z vladinimi in nevladinimi organizacijami, poslovno skupnostjo ter ljudmi, ki odločajo v medijih. Dodatno je zadolžena za pospeševanje poslovanja holdinga, pa tudi izgradnjo reputacije družbe v javnosti.

Marina Rakić

Direktor oddelka za človeške vire MK Group
Član direktorskega odbora

Marina Rakić ima bogate izkušnje na področju človeških virov, njen poudarek je na pozitivnih izkušnjah zaposlenih in ustvarjanju kulture najbolj zaželenega delodajalca. Podpira poslovno strategijo z ustvarjanjem zmagovalne kulture, vrednot, kompetenc, pa tudi z razvojem procesov na področju merjenja uspešnosti, nagrad, talentov in izobraževanja.

Dejan Cupać

Direktor tehnologije in IT MK Group
Član direktorskega odbora

Dolgoletne izkušnje si je nabiral v IT sektorju različnih bančnih sistemov. V okviru MK Group je odgovoren za digitalizacijo poslovanja, razvoj in implementacijo novih rešitev ter definiranje strategije informacijske tehnologije.

Luka Bjeković

Direktor oddelka za povezovanje in akvizicije MK Group

V skoraj desetletju dela v družbi je opravil več deset uspešnih akvizicij, s čimer je podprl razvoj portfolia družbe. Njegova naloga je, da prepozna dobre priložnosti na trgu in s hitro reakcijo razširi različne segmente poslovanja MK Group.

Slobodan Košutić

Vodja divizije MK Sugar

Svoje znanje in izkušnje prenaša na strateški razvoj družbe Sunoko, katere tri cukrarne letno predelajo več kot 2.700.000 ton sladkorne repe.

Ivan Zeković

Generalni direktor Carnexa

Od 1. januarja 2022 upravlja Carnex s poudarkom na izboljšanju poslovnih procesov in rezultatov ter nadaljnji krepitvi Carnexovega tržnega položaj.

Miloš Mijović

Vodja divizije MK Farming

Dela na sinhronizaciji vseh kmetijskih procesov in implementaciji novih tehnologij, s katerimi bo družba ustvarila maksimalne dohodke ob optimalnih stroških na vseh parcelah, ki jih MK Farming obdeluje.

Naša družba ima jasno in prepoznavno vizijo. To je zgodba o tem, kdo smo, kaj vse zmoremo in kaj vse znamo... Dobrodošli v MK Group!

Naša zgodba