X

Naša odgovornost

Naša odgovornost

Družbena odgovornost je eden temeljnih postulatov poslovanja MK Group. V zadnjih petih letih smo izvedli več kot 500 družbeno odgovornih akcij, vrednih več kot pet milijonov evrov, z namenom izboljšanja življenjskih razmer v več kot 120 krajevnih skupnostih, v katerih poslujemo. Še posebej se zavzemamo za razvoj družbe kot celote, naše odgovorne dejavnosti pa so usmerjene v zdravstvo, izobraževanje in skrb o mladih.

Posebej smo ponosni na dve prestižni nagradi s področja družbeno odgovornega poslovanja, ki nam ju je dodelilo Srbsko združenje managerjev in sklad Trag.

700.000 evrov za porodnišnice v regiji in podporo družinam v letu 2021.
1 milijon € za podporo boju proti koronavirusu v letu 2020.

Skrbimo za zaposlene

Naše podjetje temelji na prepričanju, da so zaposleni temelj poslovnega uspeha in da je družina temelj družbe. Eden pomembnih segmentov podpore, na čemer aktivno delamo, je tradicionalni projekt »Podpora družini«, v okviru katerega finančno nagrajujemo vse zaposlene, ki so v tekočem letu postali starši. Ponosni smo, da smo v zadnjih 5 letih na ta način podprli 700 družin in več kot 1150 otrok v skupnem znesku dobrih 37 milijonov dinarjev.

Gospodarska zbornica Srbije je prepoznala našo korporativno zavezanost družini in nam leta 2019 podelila prestižno nagrado "Prijatelj družine".

Skrbimo za poslovanju

2021. MK Group je dobitnik glavne nagrade VIRTUS za človekoljubje, za prispevek na nacionalni ravni leta 2020. Prestižno nagrado podeljuje fundacija Trag s podporo USAID-a, Evropske unije, Balkanskega sklada za demokracijo, Balkanske mreže za razvoj civilne družbe in Švedske agencije za mednarodno razvojno sodelovanje.

Diplomacija & Commerce - 2022 - MK Group je dobitnik prestižne nagrade za najboljše družbeno odgovorno podjetje. Nagrado tradicionalno podeljuje revija Diplomacy & Commerce.

SAM – 2020. MK Group je prejelo prestižno nagrado srbskega združenja menedžerjev v kategoriji Družbeno odgovorno podjetje leta 2020.

SAM - 2021. MK Group je dobitnik nagrade Delodajalec leta za leto 2021, ki jo podeljuje Srbsko združenje managerjev.

Arhiv vseh priznanj

Skrbimo za družbo

Že več kot 35 let skrbimo za družbo, v kateri poslujemo, negujemo in poudarjamo pomen odgovornega poslovanja. Samo leta 2020 smo milijon evrov namenili programu korporativnega človekoljubja za odpravo posledic pandemije COVID-19.

Sistematično namenjamo precejšnja sredstva v denarju in blagu za človekoljubne dejavnosti, ki so predvsem namenjene skrbi in krepitvi mladih. Leta 2013 smo ustanovili Zadužbino družine Kostić, ko je predsednik MK Group Miodrag Kostić svojo družinsko hišo dal v uporabo Nacionalnemu združenju staršev otrok obolelih za rakom (NURDOR).

Leta 2012 smo zgradili hišo za mlade iz SOS Otroške vasi v Kraljevu in nenehno skrbimo za njihov razvoj in izobraževanje. Do zdaj smo zanje organizirali številna izobraževanja, usposabljanja, potovanja, kakor tudi novoletna darila, da bi jim bili močna opora na njihovi razvojni poti.

Že več kot 10 let najboljše študente s Kosova in Metohije nagrajujemo z zimovanjem na Kopaoniku in številnimi športno-rekreativnimi dejavnostmi.

MK Group je eden od ustanoviteljev sklada "Magnet za ljubezen", na čigar pobudo je bilo zbranih 400.000 evrov za nakup spremne opreme za Otroško bolnišnico v Novem Sadu in nakup najsodobnejšega aparata za magnetno resonanco.

Podpiramo številne pobude za razvoj krajevnih skupnosti, še posebej pa smo ponosni na donacije Inštitutu za zdravstveno varstvo otrok in mladine Vojvodine, Splošni bolnišnici Vrbas, Banki hrane, Rdečemu križu, centrom za socialno delo in podobno.