X

Naše divizije

O divizijama

Tokom 40 godina razvili smo poslovanje MK Group u tri ključne oblasti poslovanja: poljoprivreda i prehrambena industrija, turizam i sektor nekretnina i obnovljivi izvori energije. Pored toga, poslujemo u oblasti održivih izvora energije i podrške celokupnom sistemu.

naše divizije

Poljoprivredna divizija
MK Group predstavlja oblast iz koje je ceo sistem izrastao.

Više

Divizija turizma i upravljanje nekretninama obuhvata
15 hotela, aerodrom i golf teren.

Više

Divizija posluje u oblasti proizvodnje električne energije iz vetra i biomase.

Više

Divizija pruža podršku celokupnom MK Group sistemu i njegovim kompanijama članicama.

Više