X

Naše divizije

O divizijama

V 35 letih smo razvili poslovanje MK Group na nivoju več divizij, predvsem pa v treh ključnih področjih: agrar, turizem in finance. Poleg tega, poslujemo na področju trajnostnih virov energije in podpore celotnega sistema.

naše divizije

Kmetijska divizija
MK Group je področje, iz katerega je zrastel cel sistem.

Više

Divizija turizma in vodenja nepremičnin zajema
15 hotelov, letališče in teren za golf.

Više

Finančna divizija posluje na področju bančnega poslovanja in omogočanja borzno-posredniških storitev.

Više

V okviru te divizije poslujemo na področju proizvodnje električne energije iz vetra in biomase.

Više

V to divizijo sodijo družbe usmerjene v dajanje podpore celotnemu MK Group sistemu.

Više