X

Test divizije SLO

O divizijama SLO

Tokom 35 godina, razvili smo poslovanje MK Group na nivou više divizija, a posebno u tri ključne oblasti: agrar, turizam i finansije. Pored toga, poslujemo u oblasti održivih izvora energije i podrške celokupnom sistemu. SLO

6 6

naše divizije SLO