X

Gospodin Kostić izabran za predsednika udruženja poslodavaca “Poslodavac”

Gospodin Kostić izabran za predsednika udruženja poslodavaca “Poslodavac”

09.05.2013

Ovo udruženje zaduženo je za vođenje dvopartitivnog socijalnog dijaloga između poslodavaca i sindikata i namera udruženja je da postane poput sličnih poslodavačkih organizacija koje postoje u zemljama EU.

Beograd, 24. jul, 2010. Predsednik MK Group gospodin Kostić, izabran je za predsednika novoosnovanog udruženja ,,Poslodavac”. Ovo udruženje zaduženo je za vođenje dvopartitivnog socijalnog dijaloga između poslodavaca i sindikata i namera udruženja je da postane poput sličnih poslodavačkih organizacija koje postoje u zemljama EU. Na osnivačkoj skupštini ovog udruženja predsednik Kostić je izjavio da se od poslodavaca očekuje da rade na unapređenju produktivnosti, standardima kvaliteta, stručnom usavršavanju zaposlenih, inovacijama i novim tehnologijama.