X

Inovacije do uspešne pridelave sladkorne pese v Srbiji

Inovacije do uspešne pridelave sladkorne pese v Srbiji

23.12.2022

Podjetje Sunoko, največji proizvajalec sladkorja v Srbiji, ki deluje v okviru MK Group, je v hotelu Sheraton v Novem Sadu organiziralo seminar o pridelavi sladkorne pese. Na seminarju so predavali ugledni strokovnjaki s področja varstva sladkorne pese in mineralne prehrane. Poleg aktualnih tem je bila organizirana tudi panelna razprava na temo »Inovacije v pridelavi sladkorne pese«, na kateri so sodelovali strokovnjaki za uporabo inovativnih tehnologij v kmetijski pridelavi, ki so z udeleženci seminarja delili svoje izkušnje. Beseda je tekla o prednostih in prihrankih z uporabo koncepta preciznega kmetijstva, predvsem variabilnega gnojenja, uporabe posnetkov z droni, tehnologije vnosa tekočih dušikovih gnojil itd. V preteklem obdobju so nekateri panelisti prvič uporabili nov pristop k zaščiti na podlagi Sunokovih priporočil in dosegli izjemne rezultate.

»Državna podpora pridelovalcem sladkorne pese v višini 35.000 dinarjev na hektar je za leto 2023 prišla ob pravem času, saj je povzročila povečan interes kmetijskih pridelovalcev za setev ene izmed strateških poljščin, ki zagotavlja samooskrbo s pridelavo sladkorja. Priča smo, da se je v svetu marsikaj spremenilo, še posebej v letošnjem letu, da sta oskrba in promet z vsemi dobrinami, tudi s hrano, postala negotova, zato je zagotavljanje proizvodnje osnovnih živil nujno. »Naložbe v raziskave in razvoj podjetja Sunoko so pripomogle k temu, da je bil tudi v letošnjem letu, ob izjemno sušnem poletju, v katerem so močno izpadli pridelki drugih poljščin, kot sta soja in koruza, pridelek sladkorja na ravni petletnega povprečja,« je na seminarju povedal Slobodan Košutić, direktor podjetja Sunoko.

“Država zagotavlja podporo preko tovarn sladkorja za največ 500 ha na pridelovalca, pri čemer morajo površine s sladkorno peso prijaviti v skladu s posebnim predpisom, ki ureja registracijo kmetij, in ne smejo predstavljati povezanih oseb.” Pridelovalci prejmejo podporo za pridelek najmanj 50 ton na hektar plačljive sladkorne pese. Sredstva so omejena, v primeru preseganja proračuna pa se prednostna pravica uresničuje po vrstnem redu podpisa pogodbe s tovarno sladkorja,« je povedal Košutić.

Pravico do podpore uveljavljajo pridelovalci z aktivnim RPG (Register kmetijskih gospodarstev) v višini 35.000 dinarjev na hektar registrirane in posejane sladkorne pese. Direktor Raziskovalno-razvojnega centra Saša Rajčić je poudaril, da je IRC (Center za raziskave in razvoj) tudi v letu 2022 nadaljeval s testiranjem najnovejše genetike, da bi izbrali sorte, ki se bodo bolje odzivale na specifike naših proizvodnih razmer.

»Težišče delovanja IRC-a je izboljšanje varstva pred cerkosporozami in reševanje problematike gnilobe korenin sladkorne pese. Še posebej smo ponosni na uspešno vzpostavitev talnega laboratorija, opremljenega z ICP (internetni komunikacijski protokol) napravo najnovejše generacije. V sodelovanju s prof. dr. Miroslavom Nikolićem smo vzpostavili metodo za analizo tal, ki je prilagojena tipom tal, na katerih se prideluje sladkorna pesa v Srbiji. Odločili smo se za metodo Mehlich 3, ki varčuje z viri, po drugi strani pa zagotavlja bistveno bolj kakovostne rezultate v smislu pridobivanja natančnejših informacij o vsebnosti lahko dostopnih makro in mikroelementov v tleh v primerjavi z drugimi, večinoma uporabljenimi metodami. Z ekonomskega in ekološkega vidika so zelo pomembne dobro opravljene analize tal s pravilnim priporočilom za gnojenje, da zmanjšamo vnos mineralnih gnojil in povečamo odpornost rastlin na stresne razmere. Glede na vse bolj omejen izbor aktivnih snovi, ki so dovoljene za izboljšanje zaščite pred pleveli, v sodelovanju z dr. Goranom Malidžo preizkušamo nove koncepte zaščite pred pleveli, kjer poudarjamo kombinacijo mehanskih in kemičnih sistemov zaščite. Poleg laboratorijskih testov so ključnega pomena terenski obiski kolegov iz IRC-a in prenos znanja skozi surovinski sektor do končnih proizvajalcev,« je dejal Rajačić.

Eden izmed predavateljev, dr. Nenad Trkulja, direktor Inštituta za varstvo rastlin in okolja v Beogradu, je v svojem predavanju spregovoril o pomenu uporabe sredstev za varstvo pridelka sladkorne pese v skladu z najnovejšimi spoznanji, ki temeljijo na dolgoletnih testiranjih in dobrih smernicah kmetijske prakse. Dr. Trkulja je omenil pojav bolezni listov in korenin v preteklih letih ter strategijo zatiranja teh bolezni, ki se izvaja na poljih sladkorne pese. Za optimizacijo uporabe sredstev se z znanstvenimi rezultati definirajo načrti in programi varstva pridelkov. Uporaba sredstev temelji na konceptu celostnega varstva rastlin, ki pomeni uporabo vseh potrebnih agrotehničnih ukrepov za zmanjšanje obsega uporabe kemičnih sredstev ter poudarja pomen uporabe alternativnih in bioloških pristopov pri zatiranju povzročiteljev bolezni. Dr. Trkulja zaključuje, da je Sunoko z ustanovitvijo IRC-a veliko prispeval k razvoju raziskav na področju pridelave in zaščite sladkorne pese in s tem podprl pridelovalce, ki lahko dobijo vse potrebne smernice in nasvete v zvezi s postopkom pridelave sladkorne pese. Na ta način pridelovalci dosegajo maksimalne donose, glede na to, da proizvodni proces obvladuje strokovna ekipa, pa je dosežena maksimalna učinkovitost v ekonomskem in okoljskem smislu.

Podjetje Sunoko je eden najučinkovitejših proizvajalcev sladkorja v Evropi in podjetje, ki je leta 2019 ustanovilo Raziskovalno-razvojni center za sladkorno peso, ki se ukvarja z aplikativnimi raziskavami tehnologije pridelave te pomembne poljščine. Rezultate raziskav predstavljajo na izobraževalnih srečanjih, ki jih organizira podjetje, med njimi je tudi Seminar o pridelavi sladkorne pese.