X

MK Group lekarima i medicinskom osoblju iz celog regiona poklanja odmor

MK Group lekarima i medicinskom osoblju iz celog regiona poklanja odmor

27.05.2020

Kompanija MK Group, na čelu sa osnivačem i vlasnikom Miodragom Kostićem, za 450 lekara i medicinskih sestara iz celog regiona, koji su u vreme epidemija korona virusa pružali zdravstvenu negu bolesnima od COVID-19, u znak zahvalnosti za stručan rad, požrtvovanost i spremnost za pomoć poklanja besplatan trodnevni predah na slovenačkoj obali. Lekari i medicinsko osoblje na Klinici za infektivne bolesti i febrilna stanja, UKCLJ, Odeljenju za infektivne bolesti i febrilna stanja, UKCMB, Odeljenju za infektivne bolesti i febrilna stanja Opšte bolnice Celje, Univerzitetskoj klinici za plućne bolesti i alergije Golnik će od 15. juna do 15. avgusta 2020. godine imati priliku da uživaju u trodnevnom besplatnom odmoru u hotelu Kempinski Palace Portorož. Zahvalnost zdravstvenom osoblju dolazi i od Miodraga Kostića koji društvenu odgovornost razume globalno i koji zahvalnost te vrste pokazuje ne samo u Sloveniji nego i u Srbiji i Hrvatskoj.

Izraz zahvalnosti slovenačkom zdravstvenom osoblju za borbu protiv epidemije korona virusa ispratio je Jovan Purar, direktor MK Group, u ime vlasnika hotela Kempinski Palace Portorož: „Epidemija korona virusa je pokazala da društvena odgovornost ne može biti samo izraz dobre volje privrednih subjekata, već neophodnost, ako želimo da živimo u humanom i odgovornom društvu. MK Group zato za 450 lekara i medicinskih sestara iz celog regiona poklanja besplatan predah u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji. Naročito nas raduje, što ćemo u našem hotelu Palace Kempinski Portorož ugostiti 100 zaposlenih na klinikama i odeljenjima za infektivne bolesti i febrilna stanja iz Ljubljane, Maribora, Celja i Golnika. Time želimo da doprinesemo borbi protiv epidemije i da istovremeno izrazimo svoju zahvalnost onima, koji su u borbi dali najviše“.

Jelena Baronik, direktor Hotela Palace Portorož istakla je tom prilikom: „Kompanija MK Group na čelu sa Miodragom Kostićem je od početka pandemije jedan od većih donatora zdravstvenim sistemima u čitavoj regiji. Veliko mi je zadovoljstvo i čast, da vam ime Miodraga Kostića, MK Group i hotela Kempinski Palace Portorož predam donaciju za zasluženi odmor za 100 lekara i medicinskih radnika, koji su za vreme pandemije pružali zdravstvenu negu pacijentima sa COVID-19. Drage goste iz sve četiri COVID-19 slovenačkih bolnica očekujemo između 15. juna i 15. avgusta na besplatnom trodnevnom odmoru u našem hotelu Kempinski Palace Portorož.“

Medicinsko osoblje sa zadovoljstvom ćemo ugostiti u jednom od najlepših hotela na slovenačkoj obali, sa svim pratećim sadržajima luksuznog hotela sa 5 zvezdica, po kome je hotel Kempinski porepoznat

Generalni direktor UKCLJ-a Janez Poklukar istakao je tom prilikom: „Uveren sam da uspeh zdravstvene zaštite proističe iz dobre organizacije bolnica i dobrotvorne ekonomije i pojedinaca, na čemu iskreno zahvaljuje donatoru MK Group“.

Direktorka Klinike za zarazne bolesti i febrilna stanja UKCLJ Tatjana Lejko Zupanc naglasila je da je donacija MK Group od velikog simboličnog značaja, jer će zaposleni moći da se opuste i odmore, a lep gest takođe podstiče i spremnost radnika u bolnici u budućnosti.

Iskustva u borbi protiv epidemije rezimirala je i načelnica Odeljenja za infektivne bolesti i febrilna stanja, UKCMB, Nina Gorišek Miksić: „Iskreno se zahvaljujemo MK Group za plemenit gest, što ćete našim zaposlenima, koji su u vreme epidemije korona virusa bili najopterećeniji, omogućiti predah, gde će moći da nakupe novu snagu. Takvi postupci donatora nas inspirišu i zahvalni smo im, jer se naš rad vidi.“

U opštoj bolnici Celje direktorica Margareta Guček Zakošek organizovanost i borbu protiv širenja korona virusa ocenjuje kao: „Naša bolnica se sa takvim okolnostima i tako obimnom reorganizacijom, kao što je bilo prilikom epidemije SARS-CoV-2, do sada još nije srela. Procenjujem da je bolnica funkcionisala odlično, kako u organizacionom, tako i u stručnom smislu. Potpuno nova organizacija rada bila je i ostaje izazov za sve zaposlene, koji su se tokom epidemije jako povezale, jer su granice između odeljenja zbog osnivanja novih jedinica nestale. Ponosna sam na svoje saradnike i ovo je sad idealna prilika da naprave predah u Kempinski Hotelu u Portorožu!

Aleš Rozman, direktor Univerzitetske klinike za plućne bolesti i alergiju Golnik: „Epidemija je od nas zahtevala da se takoreći preko noći pripremimo na mere za sprečavanje širenja virusa i negu obolelih od COVID-19. Zdravstveno osoblje je u bolnici provelo više nedelja i na taj način rizikovalo i sopstveno zdravlje zbog pomoći drugima. Zbog donacije spoznajemo da društvo stvarno mari za naš stručni rad i trud, za šta se kompaniji MK Group iskreno zahvaljujemo.“

Da podsetimo da je društvo MK Group u borbi protiv epidemije korona virusa do sada namenilo već skoro pola miliona evra,  takođe se komapnija MK Group pobrinula da se mali Kris vrati u Sloveniju privatnim letom u vreme svetske pandemije u teškim uslovima.