X

MK Group na Poljoprivrednom fakultetu

MK Group na Poljoprivrednom fakultetu

15.05.2013

Predsednik kompanije MK Group, gospodin Miodrag Kostić, održao je predavanje pred studentima Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.

Na temu Lideri u Agrobiznisu, gospodin Jaroslav Stupavski je istakao kako je kompanija MK Group i druge njoj slične, ustvari, target za kompanije u kojima treba da se izvrši privatizacija. Takođe je naveo da su kupovina najboljeg semena, kupovina najbolje tehnologije i mašina, zatim prijem i obuka mladih kadrova neke od stvari koje MK Group doprinosi u razvoju moderne poljoprivrede kod nas i postavlja je na evropski nivo u svim kulturama.

Nakon predavanja, studenti su bili slobodni da postavljaju pitanja na koja su gospodin Miodrag Kostić i gospodin Jaroslav Stupavski sa zadovoljstvom odgovarali, pokušavajući da pruže što više informacija mladim i ambicioznim ljudima. Zatim je gospodin Miodrag Kostić, još jednom podvukao da MK Group tradicionalno organizuje praksu za studente i pozvao sve vredne i uporne da se prijave i pokažu koliko su spremni da uče.