X

Odgovorno ponašanje se isplati – i nama i prirodi!

Odgovorno ponašanje se isplati – i nama i prirodi!

20.05.2013

Usklađivanje odnosa radna sredina-životna sredina je odgovoran i kompleksan zadatak. Kompanija Carnex svojim domaćinskim poslovanjem dala je još jedan primer uspešnog usklađivanja radne sa životnom sredinom rešavanjem i reciklažom rabljenog mineralnog ulja.
Usled redovnog održavanja mehanizacije i mašina u poslovnim centrima Carnex-a sakupljeno je i privremeno skladišteno više od 6500 kg otpadnog mineralnog ulja tokom 2012. godine. Privremeno skladištenje ovakve vrste otpada mora da odgovara određenim kriterijumima, kako bi se sprečila kontaminacija zemlje i podzemne vode.
Vodeći se principima očuvanja i unapređenja radnog i životnog okruženja Carnex je tokom septembra predao ovlašćenom Operateru na dalji tretman svu generisanu količinu mineralnog rabljenog ulja. Celokupna količina je predata u metalnim buradima i na taj način je reciklirano više od 30 buradi kontaminirane opasnim materijama, koja se takođe karakterišu kao opasan otpad.
Reciklaža otpada odnosno sekundarne sirovine svim generatorima otpada mora biti uvek prioritetna opcija rešenja. Ponovnim iskorišćenjem materijala koji ostaje da kruži kao korisna sirovina produžavamo vek trajanja sredine u kojoj živimo i koju moramo ostaviti zdravu i čistu pokolenjima koja dolaze.
Razmislite dvaput pre nego što počnete mazati drvene ograde rabljenim mineralnim uljem. Prva kiša će ga sprati u zemljište i podzemnu vodu. Dodatak samo jednog miligrama mineralnog ulja u litri vode čini tu vodu neupotrebljivom, odnosno jedan litar mineralnog ulja zagađuje milion litara vode za piće.
Kratak je put zagađenja od prirode do čoveka.
Mi učimo svakog dana, uči i ti sa nama i od nas!