X

Opasan otpad na bazi polihlorovanih bifenila iz preduzeća Žitobačka trajno zbrinut

Opasan otpad na bazi polihlorovanih bifenila iz preduzeća Žitobačka trajno zbrinut

09.05.2014

Članica MK Group, preduzeće Žitobačka iz Kule ponovo je pokazalo visok nivo svesti o značaju adekvatnog zbrinjavanja opasnog otpada. Angažovanjem ovlašćenog operatera predate su otpadne kondenzatorske baterije sa PCB uljem (polihlorovani bifenili) na dalje zbrinjavanje. Opasan otpad će biti uništen u insineratorima u zemlji članici EU, što je i jedini ekološki i zakonski put uklanjanja ove vrste opasnog otpada.
PCB su kancerogena jedinjenja koja je napravio čovek koji je sada u obavezi i da reši otpad sa PCB jedinjenjima kako bi zaštitio sebe i životnu sredinu.
Budući da su PCB ulja idealna za korišćenje u transformatorima i kondenzatorima zbog dobrih izolatorskih osobina, ali su korišćeni i kao aditivi u bojama i pesticidima, plastikama i adhezivima, odnosno u proizvodnji papira bez ugljenika, ova opasna materija je danas široko rasprostranjena u prirodi. Prvi put se pojavila u životnoj sredini 1930. godine, kada su iz proizvodnih kompanija i potrošača počela da se ispuštaju u okolinu. Problem je vezan za hemijske osobine PCB jedinjenja, budući da su ove komponente izuzetno stabilne i ne degradiraju se lako, imaju sposobnost bioakumulacije i biomagnifikacije, perzistiraju u zemljištu, vodi, sedimentu i živim organizmima i putem lanca ishrane dospevaju i do čoveka.
Rešenje postoji, adekvatno zbrinjavanje opasnog otpada je obaveza svih nas.