X

Partija šaha duga tri decenije

Partija šaha duga tri decenije

12.11.2013