X

Petu godinu za redom MK Group podržava talentovane studente

Petu godinu za redom MK Group podržava talentovane studente

16.04.2013

Petu godinu za redom MK Group će, preko srpskog poslovnog kluba „Privrednik“, u školskoj 2010/2011 godini stipendirati pet najtalentovanijih studenata univerziteta u Srbiji. Prednost za dobijanje stipendije MK Group imaće redovni studenti čije je obrazovanje relevantno za oblasti poslovanja Grupe, a prvenstvo će dobiti najbolji studenti sa Mašinskog fakulteta, smer Termoenergetski sistemi, kao i studenti Tehnološko-metalurškog fakulteta, smer Prehrambeno inženjerstvo.

Svaki uspešni privrednik zna da obrazovani, mladi kadrovi predstavljaju najvažniji resurs u svakoj kompaniji. Bez kvalitetnih ljudi, nijedan sistem ne može da funkcioniše – objašnjava mr Sandra Barjaktarović, direktor sektora marketinga i PR MK Group, naglašavajući da je Holding MK Group primer uspešne kompanije koja pruža šansu mladim ljudima da usavrše svoja znanja, napreduju i izbore se za odgovorne pozicije.
 
Pravo na stipendije imaju diplomci sa prosečnom ocenom ostvarenom u prethodnoj godini iznad 9,0, kao i redovni studenti, a koji poseduju preporuku mentora za određenu oblast ili opštu preporuku obrazovne ustanove, kao studenti čiji rad i zalaganje treba posebno vrednovati. Konkurs će biti zvanično objaveljn u dnevnom listu Poltika 30. oktobra 2010. Svi zainteresovani studenti prijave mogu direktno da šalju mailom na kluba „Privrednik“: privrednik@tsbest.net .
 
MK Group na godišnjem nivou izdvaja preko 370.000 eura za različite vrste donatorskih i sponzorskih aktivnosti, a finansijska pomoć Grupe najviše je usmerena na obrazovanje i zdravstvo. Otvorivši vrata za praksu studentima fakulteta iz Srbije, MK Group jedna je od prvih koja je podržala i aktivno se uključila u reforme visokog školstva, za praksu studentima fakulteta srodnih poslovnim delatnostima kompanije.