X

Potpisan ugovor Carnex-a i Udruženja proizvođača svinja

Potpisan ugovor Carnex-a i Udruženja proizvođača svinja

20.05.2013

Uslužni tov pomaže opstanak svinjarstva

Kompanija Carnex i Udruženje proizvođača svinja SUS iz Vrbasa potpisali su ugovor o realizaciji programa organizovane proizvodnje svinja čiji je cilj da se sačuvaju domaći proizvođači svinja, te osposobe za opstanak u narednim godinama.
Prema ovom programu, Carnex će lokalnim farmerima obezbediti stočnu hranu, koja se proizvodi u jednom od poslovnih centara Carnex-a – Fabrici stočne hrane Vitamix, te će garantovati otkup tovljenika po unapred dogovorenoj ceni. Nabavka prasadi, veterinarski i ostali poslovi su obaveza proizvođača. Program će se finansirati preko poslovnih banaka, a u vidu kredita poljoprivrednim proizvođačima.
Mogućnosti poljoprivrednika su velike, a Udruženje, koje je osnovano prošle godine, već sada broji pedesetak članova koji imaju mogućnost da uzgajaju oko 20.000 tovljenika godišnje.
Realizacijom ovog programa sve interesne strane imaju kostisti. Poljoprivrednici dobijaju sigurnost u proizvodnji, te će moći tačno da planiraju prihode i rashode, a oni bolji će ostvarivati i veći profit. Podstiče se pozitivna selekcija proizvođača, lokalni farmeri se motivišu za stalnu edukaciju i primenu savremenog načina proizvodnje. Lokalna zajednica može da očekuje otvaranje novih radnih mesta, s obzirom na to da je većina farmera, koji će biti uključeni u program, iz okolnih sela u opštini Vrbas, što će doprineti obnavljanju tradicionalnih veza koje su u prošlosti bile jače. Carnex će, pak, imati priliku da prvi put, nakon nekoliko godina, eksterno prodaje stočnu hranu, te otkupljuje tovljenike po unapred dogovorenoj ceni. Generalni direktor Carnex-a Hugh McReynolds je naglasio da se Carnex i Udruženje mogu ponositi ovim dostignućem koje će potpomognuti zaustavljanje opadanja nacionalnog stada koje se skoro prepolovilo u protekle četiri godine.
Nekada je na teritoriji opštine Vrbas bila razvijena proizvodnja svinja, upravo u organizaciji kompanije Carnex, a realizovala se preko zemljoradničkih zadruga. Tada su individualni proizvođači proizvodili više od 80.000 tovljenika godišnje. Poslednjih godina je došlo do gašenja uslužnog tova kao i do prestanka saradnje Carnex-a i lokalnih farmera.
Imajući to u vidu, u saradnji sa Savetom za poljoprivredu opštine Vrbas, kreiran je ovaj, novi program, koji je prilagođen današnjim uslovima privređivanja.
Ugovor između Carnex-a i Udruženja je zaključen, a anekse ugovora će potpisivati sami proizvođači sa Carnex-om, te će tada i definisati cene stočne hrane i cene tovljenika. Aneksi mogu biti zaključivani na period od četiri meseca, koliko traje jedan tovni ciklus.
Hugh McReynolds je takođe istakao da je ovakva bliska saradnja uobičajena u Americi, Kanadi, Australiji kao i u Evropskoj uniji. Nama se pruža odlična prilika za razvoj ovakve saradnje koja će ići u korist Carnex-a i lokalne zajednice, a na kraju krajeva i srpske industrije mesa.