X

Prvi čovek MK Group jedini gost predavač na mentorskom programu renomiranog politikologa

Prvi čovek MK Group jedini gost predavač na mentorskom programu renomiranog politikologa

29.06.2018

MIODRAG KOSTIĆ ODRŽAO PREDAVANJE STUDENTIMA FRENSISA FUKUJAME

Beograd, 28. jun 2018. – Prvi čovek MK Group Miodrag Kostić održao je predavanje na
Fakultetu političkih nauka studentima polaznicima programa “Leadership Academy for
Development” čuvenog profesora Frensisa Fukujame, autora naučnog bestselera „Kraj istorije i
poslednji čovek“. Kostić je bio jedini gost predavač na predavanjima ovog poznatog politikologa
i jednog od najvećih filozofa današnjice.
„Izuzetna mi je čast da sam danas u društvu profesora Fukujame, jednog od najvećih mislilaca
21. veka i da sa njim, ali i sa ovim mladim ljudima, budućim liderima mogu da razmenim stavove
i mišljenja u vezi sa aktuelnim ekonomskim pitanjima u našoj zemlji i regionu. Trudili smo se da
na analitički način obradimo temu javno-privatnog partnerstva u ovom delu Evrope. Diskutovali
smo o prednostima ovog vida partnertstva, ali i o tome šta bi trebalo poboljšati u pravcu
povećanja broja projekata u ovoj oblasti. Smatram da pitanje poverenja između vlade i
privatnog sektora jeste jedno od ključnih u obezbeđivanju dobrih rezultata neophodnih
ekonomskih reformi. Veliki sistemi poput MK Group, koji zapošljava više od 7.000 ljudi širom
našeg regiona, trebalo bi da imaju odličnu saradnju sa državom. Kada kompanija, kao što je
naša, u poslednjih dvadeset godina investira u Srbiju više od milijardu evra, a godišnje plaća oko
100 miliona evra poreza, doprinosa i dažbina, prirodno je da učestvuje u dijalogu sa državom”,
istakao je Kostić.
Organizator predavanja, autor bestselera “Kraj istorije i poslednji čovek” profesor Frensis
Fukujama je rekao da postoji mnogo nepoverenja prema privatnom sektoru, ali da javno-
privatna partnerstva mogu da pomogne pomognu privredi, kao i da je to oblast koja “obećava”.
"Za javno-privatna partnerstva je neohodna jaka vladavina prava, (odnosno) okvir u kome se
mogu sprovoditi složeni ugovori. To je glavni institucionalni preduslov za njihovo sprovodjenje",
izjavio je Fukujama.
Predsednik MK Group, g. Kostić naglasio je da se uvek rado odaziva pozivima kada je u pitanju
prenošenje iskustava mladim i obrazovanim ljudima, a naročito u ovom slučaju, kada se radi o
studentima pod mentorskim vodstvom čuvenog profesora Frensisa Fukujame.