X

Svinjogojski stajnjak – zagađujuća ili hranljiva materija?

Svinjogojski stajnjak – zagađujuća ili hranljiva materija?

20.05.2013

U cilju razmene znanja i iskustva kompanija Carnex aktivno učestvuje na najznačajnijim konferencijama iz oblasti zaštite životne sredine kako bi upoznala javnost sa ekološkim projektima i akcijama koje sprovodi.
Međunarodna konferencija iz oblasti komunalnih i industrijskih otpadnih voda, komunalnog čvrstog otpada i opasnog otpada održana je u aprilu u Čačku u organizaciji Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo.
Rad pod nazivom „Svinjogojski stajnjak – zagađujuća ili hranljiva materija?“ objavljen u zborniku Međunarodne konferencije služi, kako bi upoznao zainteresovanu javnost sa rezultatima monitoringa životne sredine koji kompanija Carnex kontinualno sprovodi. 
Komercijalna hrana za životinje često je obogaćena esencijalnim elementima, kao što su određeni metali (Cu, Zn, Mn, Fe, Co, Mo, Se, itd.) koji pospešuju optimalno snabdevanje nutrijentima i stoga optimalnu stopu rasta životinja. Svinjogojski stajnjak pored toga što predstavlja izuzetan izvor nutrijenata i organskih materija za rast i razvoj biljaka u poljoprivrednoj proizvodnji takođe predstavlja i potencijalnu opasnost od akumulacije metala u zemljištu ukoliko se nepravilno koristi. 
Kao još jedan u nizu ekoloških projekata, kompanija Carnex u cilju smanjenja zagađenja površinskih voda na svojim svinjogojskim farmama instalirala je mešalice i separatore čvrstog stajnjaka iz otpadne vode. Takođe, praćenjem preporuke Nitratne Direktive EU doprinosi sprečavanju povećanja koncentracije nitrata u podzemnim vodama i pravilnom upotrebom čvrstog i tečnog svinjskog stajnjaka u poljoprivredi smanjuje zagađenje životne sredine veštačkom đubrivom.