X

Top menadžeri MK Group podelili svoje vizije budućnosti sa polaznicima šeste generacije AmChamps edukativnog programa

Top menadžeri MK Group podelili svoje vizije budućnosti sa polaznicima šeste generacije AmChamps edukativnog programa

07.06.2019

7. jun 2019. godine, Kopaonik – Dušan Radičević, Finansijski direktor i Zorica Todorović, Direktorka ljudskih resursa u kompaniji MK Group su na Kopaoniku razgovarali sa dvadeset pet studenata i njihovih mentora, mladih menadžera u okviru „AmChamps“ mentorskog programa Američke privredne komore (AmCham). Razgovaralo se o izazovima u poslovnom svetu, načinima prevazilaženja problema, ali i principima za postizanje poslovnog uspeha.

„Kompanija MK Group je već godinama partner AmChamps programa kroz različite oblike mentorske podrške. Svaki put, nakon razmene znanja i mišljenja sa ovim mladim ljudima, budućim liderima, inspirisani smo njihovim entuzijazmom i zrelošću u shvatanju modernog poslovanja, rekao je Dušan Radičević, Finansijski direktor MK Group, i dodao „Inovativnost, kao jedna od osnovnih vrednosti naše kompanije, podrazumeva da smo sistem otvoren za ljude sa savremenim idejama i pokretačkom energijom. Jedino uz takve profesionalce, ne samo MK Group, već i celo tržište mogu da rastu i napreduje.“

Godišnji edukativni program AMCHAMPS SRBIJA – MLADI LIDERI PROMENE pokrenuo je AmCham 2014. godine, sa idejom da se kroz sinergiju akademskog i korporativnog sektora pomogne edukacija i razvoj mladih ljudi – lidera koji će u periodu pred nama voditi poslovnu zajednicu u Srbiji.

Ovaj program omogućava studentima i menadžerima da kroz rad u mentorskim parovima steknu nova znanja, razviju poslovne veštine i sposobnosti koje će im pomoći u snalaženju na tržištu rada. Tokom godinu dana učesnici programa prisustvuju radionicama i predavanjima na kojima, osim saveta, dobijaju konkretne zadatke i projekte.

Kroz program stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja, AmChamps, prošlo je 250 mladih ljudi – menadžera i studenata, a kompanija MK Group godinama unazad podržava ovaj mentorski program.

MK Group jedna je od vodećih holding kompanija u regionu i već 35 godina predstavlja sinonim za uspešno i stabilno poslovanje u oblasti agrara, turizma i bankarstva, na tržištima Srbije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i ostatku Jugoistočne Evrope Sa 75 kompanija članica, koje zapošljavaju 7000 ljudi, MK Group danas predstavlja sistem koji pretvara viziju u rast poslovanja, ljudi i društva u celini.

Kompanija je započela rad kroz proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, a danas je zaslužna za čak trećinu ukupnog izvoza ovih proizvoda Srbije. Tokom protekle decenije rada, poslovanje je prošireno na oblasti turizma i bankarstva, razvijajući time potencijale ovih industrijskih grana na tržišta regiona.

Američka privredna komora u Srbiji predstavlja 200 američkih, međunarodnih i domaćih kompanija koje zapošljavaju više od 100.000 građana Srbije i koje su ukupno u zemlju investirale četrnaest milijardi evra. Američka privredna komora je vodeća nezavisna poslovna asocijacija u Srbiji koja svoje aktivnosti bazira na unapređenju poslovnog okruženja, profesionalnom usavršavanju, edukaciji i promociji svojih članova, kao i na omogućavanju poslovnih kontakata među članstvom.